Preskocit navigáciu

Oddelenie stálych operačných dozorných


Oddelenie stálych operačných dozorných (OdSOD) je zložka odboru určená na zabezpečenie výkonu služby SOD vo VSVaP.

Plní tieto hlavné úlohy:

  • vedie prehľad o vyčlenených silách a prostriedkoch na likvidáciu krízových situácií, podľa potreby poskytuje informácie zmene CRO GŠ OS SR,
  • vykonáva priebežnú sumarizáciu a analýzu závažných a mimoriadnych udalostí od podriadených útvarov, zabezpečuje informačný tok k podriadeným útvarom a zmene CRO GŠ OS SR,
  • spracováva a priebežne aktualizuje informácie, smernice a metodiky práce pre zabezpečenie výkonu zmeny,
  • uvádza prostredníctvom dozorných orgánov podriadených útvarov do pohotovosti sily a prostriedky vyčlenené na riešenie kríz nevojenského charakteru,
  • uvádza SVaP prostredníctvom dozorných orgánov podriadených útvarov do pohotovosti a bojovej pohotovosti,
  • zabezpečuje prenikanie signálov, rozkazov a nariadení na uvádzanie podriadených útvarov do pohotovosti a bojovej pohotovosti,
  • zabezpečuje okamžité prenikanie informácií o závažných skutočnostiach, ktoré podstatnou mierou vplývajú na činnosť vojsk a vyžadujú rýchlu reakciu veliteľov a štábov k veliteľovi SVaP a k zmene CRO GŠ OS SR,
  • prijíma a spracováva hlásenia pre VSVaP od priamo podriadených útvarov a spracováva informácie a hlásenia pre zmenu CRO GŠ OS SR,
  • spracováva rozdeľovník služieb SOD a PSOD.

Skočiť na menu
Share