Preskocit navigáciu

12. ROKOV BOJOVÉHO ZABEZPEČENIA, PODPORY


12. ROKOV BOJOVÉHO  ZABEZPEČENIA, PODPORY  

Vo štvrtok 30. októbra sa v posádkovom klube v Trenčíne uskutočnilo slávnostne zhromaždenie pri príležitosti skončenia činnosti Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR.

Pozvanie na slávnostné zhromaždenie prijal prvý veliteľ síl výcviku a podpory a v súčasnosti náčelník Generálneho štábu OS SR generál poručík Milan Maxim, bývalý veliteľ SVaP generálmajor v.v. Miroslav Kováč, veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, náčelník štábu strategického plánovania GŠ OS SR brigádny generál Ivan Hirka, hlavný poddôstojník OS SR  štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, členovia Klubu generálov SR, zástupcovia mestskej samosprávy, ako i zástupcovia ďalších spoločenských organizácii, úzko spolupracujúcich s OS SR.

             V úvode slávnostného zhromaždenia veliteľ síl výcviku a podpory OS SR  plukovník  Martin Stoklasa vo svojom príhovore zhrnul dvanásť ročnú existenciu  síl výcviku a podpory v štruktúrach OS SR. Vyjadril poďakovanie za prejavenú podporu silám výcviku a podpory počas dvanásťročnej existencie v štruktúrach OS SR. Ďalej sa zúčastneným prihovoril i bývalý veliteľ SVaP generálmajor v.v. Miroslav Kováč, ktorý SVaP velil v rokoch 2007 až 2010. Vo svojom príhovore zdôraznil, že úlohy, ktoré boli kladené na SVaP boli plnené vždy na veľmi dobrej úrovni.

Náčelník Generálneho štábu OS SR, ako jeden zo zakladateľov a zároveň i prvý veliteľ síl výcviku a podpory, poďakoval plukovníkovi Stoklasovi za jeho príhovor a podrobný prierez dvanásťročnej činnosti VSVaP. Vo svojom príhovore generál poručík Maxim spomenul začiatky činnosti veliteľstva, úlohy plnené počas jeho pôsobenia na pozícii veliteľa SVaP v rokoch 2002 až 2004. Na závere sa náčelník Generálneho štábu poďakoval zhromaždeným profesionálnym vojakom a zamestnancom za odvedenú prácu na svojich pozíciách na veliteľstve síl výcviku a podpory v prospech OS SR .

          V ďalšej časti programu boli udelené vybraným profesionálnym vojakom VSVaP odznaky náčelníka Generálneho štábu a pamätné odznaky veliteľa síl výcviku a podpory. Klub generálov SR udelil veliteľovi SVaP za prejavenú podporu klubu pamätnú medailu Jána Goliana II. stupňa.

           Záver slávnostného ceremoniálu bol umocnený aktom odovzdania štátnej zástavy SR a kroniky veliteľstva Síl výcviku a podpory náčelníkovi Generálneho štábu OS SR ako symbol skončenia činnosti VSVaP v štruktúrach OS SR.

Po skončení oficiálnej časti slávnostného zhromaždenia bol pre zhromaždených pripravený show-program príslušníkov Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl SR  pred budovou posádkového klubu.

 Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR vzniklo 1. júla 2002  na základe zákona o OS SR č. 321/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ako jedna z troch základných operačných zložiek Ozbrojených síl SR. Hlavným poslaním síl výcviku a podpory bolo komplexné zabezpečenie doplnenia a mobilizačného rozvinutia síl na plnenie úloh po vyhlásení vojnového stavu a v čase vojny, zabezpečenie vstupného a odborného výcviku vojakov a poddôstojníkov OS SR, podpora špecializovaného výcviku pred nasadením do operácií, logistická podpora OS SR, príprava a poskytovanie logistických podporných prvkov pre operácie pozemných síl, komplexné zabezpečenie ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov na území Slovenskej republiky, komplexné zabezpečenie prijatia spojeneckých síl v rámci operácie kolektívnej obrany na území Slovenskej republiky a príprava a poskytovanie podporných prvkov mobilných komunikačných a informačných systémov pre operácie.

Na základe 54. doplnku k Nariadeniu NGŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien v Ozbrojených silách SR Veliteľstvo síl výcviku a podpory  OS SR dňom 30. novembra 2014 ukončí svoju činnosť v štruktúrach OS SR.


aaaabbbbccc

Autor: SeVel VSVaP , Foto: rtm. Peter SVOREN - Dátum: 30.10.2014
Čítanosť: 49764
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share