Preskocit navigáciu

Odborno-taktické cvičenie 1. Centra


Odborno-taktické cvičenie 1. Centra

V dňoch 3. – 5. 6. 2014 sa uskutočnilo odborno-taktické cvičenie na tému „Zabezpečenie komunikačného prostredia pre veliteľstvo 10. mb a 111. mpr vrátane vytvorenia opornej komunikačnej siete medzi týmito útvarmi“. Cieľom tohto cvičenia bolo vybudovať komunikačné prostredie miest velenia, zriadiť opornú komunikačnú sieť a zabezpečiť nepretržité poskytovanie služieb pre podporované jednotky. Navyše pre riadiace zložky cvičenia boli stanovené ciele koordinovať činnosť cvičiacich jednotiek, precvičiť systém riadenia nasadených komunikačných a informačných systémov a zabezpečiť, riadiť a koordinovať činnosti počas operácie.

Na cvičení sa zúčastnilo 68 príslušníkov Základne mobilných KIS a 24 kusov techniky. Prevažnú väčšinu z vyčlenených síl a prostriedkov tvorilo 1. Centrum (64 PrV a 22 kusov techniky), ktoré je od 1. 1. 2014 zaradené do síl vyššej pripravenosti.

OTC sa uskutočnilo vo vojenských aj civilných priestoroch, pričom veliteľské stanovištia 10. mb boli vybudované vo VVP Lešť a veliteľské stanovištia 111. mpr boli dislokované vo VU1115 Ružomberok a VP Ivachnová. Na veliteľský stanovištiach boli zabezpečované dátové, hlasové, faxové a webové služby, pričom bola poskytovaná možnosť videokonferenčných hovorov. Súčasne bol vytvorený prestup do RDS, takže používatelia mali možnosť vzájomného prechodu hlasu a dát medzi mobilným a stacionárnym komunikačným systémom. Uvedené pracoviská boli vybudované čiastočne v poľných podmienkach, pričom časť pracovísk bola zriadená v nafukovacom stane a časť pracovísk v budovách bez vybudovanej komunikačnej infraštruktúry. Poskytované služby v oboch typoch veliteľských stanovíšť boli identické.

Medzi jednotlivými veliteľskými stanovišťami bola vybudovaná mobilná dátová komunikačná mriežka. Jednotlivé prvky tejto mriežky pracovali plne autonómne bez nutnosti pripojenia na externú elektrickú sieť. Tieto prvky sa nachádzali na kótach, ktoré boli vybrané počas plánovacieho procesu operácie. Vzdialenosť medzi nimi sa pohybovala v rozpätí od 22 od 57 km. K tejto komunikačnej sieti boli pripojené mobilné spojovacie uzly veliteľských stanovíšť pomocou digitálnych rádioreléových prostriedkov. Celkovo bolo cez komunikačnú mriežku počas cvičenia prenesených 16 GB údajov vo forme hlasovej, e-mailovej a webovej komunikácie.

Záverom je možné konštatovať, že Základňa mobilných KIS je schopná vlastnými silami a prostriedkami vytvoriť komunikačné prostredie veliteľských stanovíšť v poľných podmienkach so zabezpečením služieb, ktoré sú porovnateľné so službami stacionárnych systémov.ODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE 1. CENTRAODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE 1. CENTRAODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE 1. CENTRAODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE 1. CENTRAODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE 1. CENTRAODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE 1. CENTRA

Autor: ZaMKIS , Foto: ZaMKIS - Dátum: 20.06.2014
Čítanosť: 27911
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share