Preskocit navigáciu

Preverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešné


Preverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešné
Šiesteho júna 2014 vo večerných hodinách sa rozkazom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Milana Maxima začalo komplexné preverenie pohotovosti a pripravenosti na plnenie úloh pre deklarované jednotky vyčleňované zo Síl výcviku a podpory OS SR, ktoré sa od 1. januára 2014  nachádzajú v STAND BY fáze (NRF 2014).
V zodpovednosti veliteľky Dopravného práporu podplukovníčky Zuzany Kraushuberovej je príprava deklarovaného príspevku NSE pre NRF 2014, do ktorého sú zaradení príslušníci z Dopravného, Multifunkčného a Opravárenského práporu Brigády bojového zabezpečenia, Úradu hlavného lekára, veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR, Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v OS SR a 13. mechanizovaného práporu 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR.
     NRF 2014 pozostáva predovšetkým z príslušníkov práporu RCHBO Rožňava, pre ktorého deklarovaný príspevok NSE zabezpečuje požadované logistické spôsobilosti s využitím vlastných kapacít, mnohonárodných riešení, využívaním HNS a nákupom/kontrahovaním tovarov a služieb v priestore operácie v súlade s deklarovanými spôsobilosťami. 
     Komplexná previerka pohotovosti s reálnym plnením úloh sa začala aktiváciou síl zaradených do deklarovaného príspevku NSE, pokračovala navážaním predurčeného materiálu z materiálových základní k deklarovanej jednotke NSE a po sústredení osôb, materiálu, techniky a následne po vykonaní kontroly pripravenosti osôb a materiálu  sa jednotka 10. júna 2014, za sprievodu vojenskej polície, presunula do priestoru sústredenia Vajnory, kde sa pripojila k podporovanej jednotke NRF 2014. Následne jednotky NRF vykonali v dňoch 11. až 13. júna 2014 vyvedenie do Vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch za účelom preskúšania zo základných bojových zručností a taktického cvičenia. Počas taktického cvičenia  deklarovaný príspevok NSE do NRF 2014 plnil úlohy súvisiace s vybudovaním logistickej základe deklarovaných síl, priamo podporoval hlavnú jednotku v priestore nasadenia a precvičil činnosti, ako sú bežné opravy výzbroje a techniky, prijatie, skladovanie, vydávanie zásob a prevoz materiálu späť do materiálových základní v priebehu taktického cvičenia.
      Počas  aktivácie a TC deklarovaného príspevku si plnenie stanovených úloh v posádke Hlohovec, priestore sústredenia a vykonávania TC prišli osobne preveriť 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Gajdoš, 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Pavol Macko a veliteľ Brigády bojového zabezpečenia plukovník Jozef Ševčík.
      Komplexným nácvikom pohotovosti boli preverené spôsobilosti NSE pre NRF 2014 v zmysle stanovených požiadaviek. Príslušníci NSE pre NRF 2014, pod vedením kapitána Romana Györiho, dosiahli v stanovenom čase pohotovosť na pracovisku. Po vykonaní lekárskych prehliadok, fotografovaní na služobné pasy a naložení materiálu na techniku vykonali presun do priestoru sústredenia, kde vykonávali reálnu podporu jednotkám NRF 2014. V rámci nácviku boli tiež preverené schopnosti príslušníkov Doppr, kedy za riadenia veliteľky bol vykonaný dovoz zásob zo zásobovacích základní a následne jeho preloženie na vozidlá NSE, bola vyžiadaná vojenská polícia na sprevádzanie konvojov a vyčlenená a vyslaná ubytovacia skupina do priestoru sústredenia Vajnory. Zároveň bola príslušníkmi Doppr riadená činnosť NSE pri aktivácii.
      Počas aktivácie bola na veľmi dobrej úrovni udržiavaná súčinnosť s Mlfpr, Oppr, ďalšími zložkami SVaP a práporom RCHBO.
      Doppr a NSE pre NRF 2014 splnili v rámci komplexného nácviku úlohy stanovené plánom nasadenia a všestranného zabezpečenia a aj naďalej sú schopní plniť úlohy počas STAND-BY fázy.

Preverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešnéPreverenie deklarovaných príspevkov Slovenska pre NATO bolo úspešné

Autor: kpt. Alena Kačalová , Foto: kpt. Alena Kačalová, čat. Radka Koncová, Doppr - Dátum: 17.06.2014
Čítanosť: 20947
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share