Preskocit navigáciu

Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu


Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu

V roku, v ktorom si pripomíname 70. výročie SNP, absolvovali dňa 26. marca 2014 príslušníci veliteľstva síl výcviku a podpory spoločenskovedný seminár (SVS) v netradičnom duchu. Na rozdiel od iných SVS ho totiž neabsolvovali len v rovine „teoretickej“, na veliteľstve síl, ale mali možnosť si osobne prezrieť stálu expozíciu Múzea Slovenského národného povstania a jednotlivé pracoviská Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici.
Súčasná expozícia Múzea SNP v Banskej Bystrici bola verejnosti sprístupnená 27. augusta 2004, pri príležitosti 60. výročia SNP. Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948.
Príslušníci veliteľstva si mali možnosť prezrieť expozíciu, rozdelenú do trinástich tematických celkov, z ktorých každý prezentuje inú kapitolu historického vývoja slovenských a svetových dejín. Súčasťou každého celku boli panely, ktoré obsahovali stručné historické zhrnutie a mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, počítače s databázou autentických fotografií, dokumentujúcich jednotlivé dejinné obdobia, so stručnými popismi v slovenskom a v anglickom jazyku, rovnako ako aj krátke autentické dokumentárne filmy, ktoré bolo možné spustiť na jednotlivých plazmových obrazovkách. Všetky fotografické a filmové informácie umocňovali dobové trojrozmerné predmety umiestnené v jednotlivých vitrínach. Súčasťou expozície boli aj dva krátke videoprogramy.
V druhej časti SVS navštívili príslušníci síl výcviku a podpory Topografický ústav plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici (TOPÚ), kde ich riaditeľ TOPÚ plukovník Ing. Maroš MIŠKOLCI v úvode zoznámil s poslaním, hlavnými úlohami, štruktúrou a personálnym obsadením TOPÚ. Vo svojej prezentácii ich bližšie oboznámil s prácou Úseku centrálnej priestorovej databázy, Úseku diaľkového prieskumu Zeme, Úseku geodézie, Úseku správy a distribúcie informácii a Úseku tvorby produktov. V ďalšej časti svojej prezentácie to bol princíp fungovania Vojenského informačného systému o území a centrálnej priestorovej databázy, potrebnej ku tvorbe jednotlivých máp. Zaujímavé boli produkty produkované TOPÚ, ako sú digitálny produkt územia, digitálny produkt reliéfu a vektorovej mapy Slovenskej republiky. Náčelník Oddelenia geodetických základov kapitán Ondrej KRUTOŠÍK, vo svojej prezentácii bližšie rozobral spôsob syntézy geografických údajov a princíp tvorby vytvárania špeciálnych máp a vizualizácii. Následne nasledovala dynamická prehliadka, v rámci ktorej výrobný riaditeľ TOPÚ podplukovník Ing. Stanislav BABNIČ prakticky predviedol a vysvetlil fungovanie jednotlivých pracovísk Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici.
Topografický ústav v Banskej Bystrici (TOPÚ) je špičkové zariadenie rezortu obrany, ktorého poslaním je zabezpečovať informácie o území pre účely obrany a bezpečnosti štátu. Súčasné požiadavky Ozbrojených síl SR na kvalitu, množstvo i formu informácií o území v súčasných podmienkach integrácie prudko narastajú. Pre uspokojenie týchto požiadaviek používa Topografický ústav originálne cesty, založené na najmodernejších technológiách a na najnovších výsledkoch výskumu i vývoja.


Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavuSpoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavuSpoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavuSpoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavuSpoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu2Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu2Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu2Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu2Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu3Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu3Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu3Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu3Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu4Spoločensko-vedný seminár na pôde Múzea Slovenského národného povstania a Topografického ústavu4

Autor: kpt. Ing. Ján BREZULA , Foto: kpt. Ing. Ján BREZULA - Dátum: 27.03.2014
Čítanosť: 14008
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share