Preskocit navigáciu

Výcvik poradenských tímov pre operáciu ISAF


Výcvik poradenských tímov pre operáciu ISAF
Výcviková jednotka vojenských misií Martin (ďalej VJVM) zabezpečila v dňoch 27.1.-14.2.2014 výcvik príslušníkov OS SR určených do operácie ISAF - MSF SFAT (Mobile Strike Force Security Force Assistance Team) v súlade s požiadavkami JFC Brunssum a direktívami COMISAF. Výcvik MSF SFAT bol zameraný na naučenie, zdokonalenie a precvičenie požadovaných zručností v zmysle ISAF SFA GUIDE a prvotné zladenie jednotky počas plnenia operačných úloh. Výcviku sa zúčastnili príslušníci poradenskej časti (AT – advisory team) jednotky, a taktiež i prvok FP (Force Protection), ktorých hlavnou úlohou v priestore nasadenia bude plniť poradenské/výcvikové úlohy v prospech MSF KDK (Mobile Strike Force Kandak) Afganskej národnej armády (ANA). Teoretické a praktické zamestnania poskytli cvičiacim detailný prehľad o aktuálnej situácii v priestore Afganistanu, a taktiež reflektovali na zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v operácii ISAF. Teoretická časť výcviku bola vedená spoločne i oddelene pre AT a FP prvok v závislosti od obsahu jednotlivých zamestnaní. Najvýznamnejšou koncepčnou zmenou vo výcviku bola aplikácia konceptu SFA (Security Force Assistance) do jednotlivých častí výcviku tak, aby cvičiaci pochopili základné princípy a poslanie operácie ISAF v zmysle SFA. Teoretický blok prednášok, ktorý poskytol základné informácie o priestore pôsobenia, COIN (counterinsurgency), problematike vnútornej hrozby (Insider Threat), práce poradcov s doktrínami ANA a pod., bol doplnený o praktické informácie z priestoru nasadenie v rámci segmentu Lessons Learned, ktorí zabezpečili príslušníci OS SR z ich nedávneho pôsobenia v operácii ISAF. Získané teoretické vedomosti boli precvičené počas čiastkových nácvikov (hlásenie v anglickom jazyku, konvojové operácie, spracovanie projektov a pod.) tak, aby bola následne jednotka schopná plniť úlohy počas cvičenia SAFE MOUNTAIN, ktoré sa uskutočnilo od 10.-13.2.2014. Cieľom cvičenia bolo vykonať prvotné zladenie príslušníkov MSF SFAT v oblasti plánovania a prípravy na vykonanie operácie, precvičiť poradenské/výcvikové techniky v zmysle konceptu SFA, aplikácia direktív COMISAF, TTPs počas konvojových operácií a prácu TOC (Tactical Operational Centre). Inštruktori VJVM rozšírili cvičenie na základe získaných skúsenosti z výcvikov poradenských tímov do detailov, ktoré poskytli cvičiacim možnosť komplexne precvičiť získané teoretické vedomosti. Pre splnenie úloh cvičenia bola vytvorená rozsiahla imitačná skupina, ktorá predstavovala štáb a jednotku afganského práporu (MSF KDK), tlmočníkov, civilné obyvateľstvo a povstalcov. Imitačnú skupinu (MSF KDK) profesionálne zabezpečili príslušníci 11. mechanizovaného práporu Martin. Primárnou úlohou jednotlivých imitačných skupín, ktoré riadili príslušníci OS SR so skúsenosťami z pôsobenia v poradenských tímoch, bolo hlavne rozohrať situácie na základe vydaného námetu tak, aby boli precvičené úlohy poradenstva/mentorovania s aspektmi špecifického prostredia Afganistanu. Príslušníci výcviku si počas celého cvičenia mali možnosť precvičiť spektrum plnenia poradenských/výcvikových úloh v prospech MSF KDK, od činnosti pred vykonaním operácie s využitím tlmočníka cez plánovanie až po samotnú vykonávaciu fázu operácie spoločne s jednotkou ANA. Ich činnosť zahŕňala poradenstvo/mentorovanie, konvoj, KLE (stretnutie s predstaviteľmi miestnej komunity), taktiku, techniku a postup pri riešení incidentov v priestore nasadenia (IED, MEDEVAC, prevencia CIVCAS a pod.).
Jednoznačným prínosom cvičenia bola účasť príslušníkov Centra výcviku Lešť, ktorí zvýšili reálnosť výcviku nielen použitím systému MILES 2000 v priebehu cvičenia, ale taktiež odbornými vedomosťami počas vyhodnocovacej fázy, kde sa významne podieľali na skvalitnení jednotlivých TTPs, ktoré boli vykonávané počas výcviku.
Na zreálnenie nacvičovaných činností sa konvoje a určené situácie rozohrávali v civilnom priestore so súhlasom starostov obcí ležiacich v blízkosti vojenského priestoru. Tento postup reálne priblížil autentické situácie z priestoru nasadenia – kontakt s miestnou populáciou a vojenskú činnosť v súlade s princípmi opatrení voči hroziacemu povstaniu (COIN).                            
Náplň práce SFA–AT (Security Force Assistance – Advisory Team) vyžaduje štandardne rozsiahle odborné vedomosti, a najmä špecifický prístup pri práci s príslušníkmi ANA, vrátane množstva bezpečnostných rizík.
 
 
 
 
 

MSF SFATMSF SFATMSF SFATMSF SFATVýcivk MSF SFATVýcivk MSF SFATVýcivk MSF SFATVýcivk MSF SFATVýcvik MSF SFATVýcvik MSF SFATVýcvik MSF SFATVýcvik MSF SFATVýcvik MSF SFAT

Autor: Vjvm , Foto: Vjvm - Dátum: 17.02.2014
Čítanosť: 9920
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share