Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory


Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory

Na pôde Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky (VSVaP OS SR) sa dňa 19. februára 2014 uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory (SVaP).
Po úvodnom privítaní účastníkov veliteľského zhromaždenia veliteľ SVaP plukovníkom gšt. Martinom Stoklasom vystúpil zástupca veliteľa Strategického centra krízového manažmentu Generálneho štábu OS SR (SCKM) plukovník gšt. Daniel Zmeko s prednáškou, v ktorej objasnil zmeny v systéme krízového manažmentu v OS SR v nadväznosti na vznik SCKM.
V hlavnom bode programu veliteľského zhromaždenia vyhodnotil veliteľ SVaP splnenie cieľov a rozhodujúcich úloh v roku 2013 a predstavil ciele a zámer plnenia úloh v tomto výcvikovom roku Silami výcviku a podpory.
Vyhodnotenie prebehlo za účasti náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka, ktorého sprevádzal Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš a generálmajor v.v. Marián Mikluš.
Generál poručík Peter Vojtek vo svojom vystúpení poďakoval veliteľovi a príslušníkom síl za splnenie úloh v roku 2013 a do budúcna zaželal veľa entuziazmu a pevné rodinné zázemie.
Za poddôstojnícky zbor vyhodnotil plnenie úloh Veliaci poddôstojník SVaP štábny nadrotmajster Ján Brida, ktorý vyzdvihol plnenie úloh mužstva a poddôstojníckeho zboru na ocenení pre najlepšieho poddôstojníka OS SR, ktoré získal práve príslušník SVaP.
Program veliteľského zhromaždenia dotvárali prednášky zamerané na reorganizačné zmeny, vyhodnotenie kontrolnej činnosti a previerok pohotovosti síl v SVaP, národné ciele v zodpovednosti SVaP OS SR. V samotnom závere programu vystúpil major. Karol Trup - príslušník Štábu pre podporu operácii GŠ OS SR s prednáškou k výstavbe nasaditeľného prvku Deployable Communications Module (DCM – C) vo výcvikovom roku 2014
V závere prvej časti zhromaždenia veliteľ SVaP udelil ocenenie náčelníkovi štábu VSVaP OS SR plukovníkovi Jánovi Dreveňakovi, pamätný odznak I. stupňa za zodpovedné plnenie úloh v prospech Síl výcviku a podpory a náčelníkovi štábu Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia podplukovníkovi Róbertovi Kecsömu, pamätný odznak III. stupňa za splnenie úloh pri reorganizácii Spoločnej logistickej podpornej skupiny v roku 2013.

Veliteľ SVaP spolu s hlavnými funkcionármi VSVaP a veliteľmi priamo podriadených útvarov sa zúčastnili na spoločnom obede s náčelníkom GŠ OSR generálporučíkom Petrom Vojtekom organizovanom veliteľom Pozemných síl OS SR (PS) v priestoroch Veliteľstva PS OS SR.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory Veliteľské zhromaždenie veliteľa Síl výcviku a podpory

Autor: SeVel , Foto: SeVel - Dátum: 19.02.2014
Čítanosť: 12159
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share