Preskocit navigáciu

Ukončenie líderskej časti Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7


Ukončenie líderskej časti Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7
V Poddôstojníckej akadémii práporu výcviku Martin skončila dňa 15. novembra záverečným cvičením v priestoroch posádkového cvičiska Sučany líderská časť vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7.
Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý bol vybraný na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotmajster. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblastiach efektívnych komunikačných zručností, otázok globálnej bezpečnosti, medzinárodného humanitného práva, aplikovaného vodcovstva a vyššieho stupňa vojenskej psychologickej prípravy na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni čata a rota a to najmä v pozíciách veliacich poddôstojníkov čiat.
Do kurzu podľa veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Milana Pavlíka dňa 30. septembra nastúpilo 29 profesionálnych vojakov, z toho 2 ženy. „Na testy zo vševojskovej prípravy, ako aj na preverenie z pohybovej výkonnosti, prišli dobre pripravení. Tento kurz bol prvým kurzom od zavedenia oboch vstupných preverení v januári roku 2011, z ktorého nik nevypadol“, hovorí štábny nadrotmajster Pavlík. Práve záverečné cvičenie dokonale preverilo všetko, čo sa doposiaľ frekventanti naučili, najmä ich schopnosti viesť jednotku na stupni čata aj v ťažkých situáciách, keď museli neraz siahnuť nielen na dno svojich fyzických, no aj psychických síl.
Po úspešnom absolvovaní líderskej časti vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7 ich čaká ešte ďalší odborný výcvik. Po jeho úspešnom zvládnutí obdržia počas slávnostného vyradenia v priestoroch 1. poddôstojníckeho klubu certifikáty, ktoré ich budú oprávňovať na povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti a zastávanie funkcií s vyššou mierou zodpovednosti.

fotofotofotofotofotofoto

Autor: šbnrtm. Mgr. Milan Pavlík , Foto: PA - Dátum: 18.11.2013
Čítanosť: 8637
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share