Preskocit navigáciu

Slovenský nasaditeľný komunikačný modul cvičí na cvičení NATO v Lotyšsku


Slovenský nasaditeľný komunikačný modul cvičí na cvičení NATO v Lotyšsku

Do najväčšieho spojeneckého cvičenia jednotiek Síl rýchlej reakcie NRF (NATO Response Force) pod názvom STEADFAST JAZZ 2013 v Poľsku a Lotyšsku sa v týchto dňoch zapojili aj príslušníci Nasaditeľného modulu komunikačných a informačných systémov DCM C z Ružomberka.
Cvičenie STEADFAST JAZZ 2013 sa uskutočňuje v dňoch 29. októbra až 9. novembra na území Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Nórska a Poľska. Jeho cieľom je zladiť činnosť jednotiek z rôznych krajín NATO a certifikovať jednotky NRF, ktoré budú v roku 2014 v nepretržitej pohotovosti na nasadenie. Na cvičení sa zúčastňuje 6000 vojakov z rôznych členských štátov NATO. Približne polovica z nich sa zúčastňuje „živého“ cvičenia a ostatní sa podieľajú na jeho veliteľsko-štábnej časti. Zodpovedným veliteľstvom riadiacim cvičenie bolo určené veliteľstvo Spojeneckých síl (JFC) v holandskom Brunssume. V zostave spojeneckých síl má svoje miesto aj 23 príslušníkov práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (prRCHBO) z Rožňavy a päť príslušníkov Základne mobilných komunikačných a informačných systémov z Ružomberka.
Úlohou personálu 3. spojovacieho práporu (3NSB), v ktorého zostave sú aj slovenskí príslušníci, je spolu s veliteľstvom v poľskej Bydgoszczi poskytovať podporu veliteľsko-štábnej časti cvičenia, v oblasti komunikačných a informačných systémov. Spoločným cieľom personálu troch nasaditeľných modulov KIS z Maďarska (DCM E), Českej republiky (DCM B) a Slovenska (DCM C) je vytvorenie komunikačného prostredia a spoľahlivé poskytovanie služieb v mieste velenia cvičenia vybudovanom v priestoroch základne Adazi v Lotyšsku.
V období od 23. septembra do 5. októbra personál DCM B a DCM E v priestoroch veliteľstva 3NSB pripravil a testoval komunikačné systémy LINC E pred ich nasadením. Piati príslušníci slovenského DCM C, ktorých úlohou je doplniť kľúčový personál v oblastiach satelitnej komunikácie, správy a administrácie sietí a užívateľskej podpory, sa k nim pridali 5. októbra. Od 7. do 20. októbra sa naši príslušníci na základni v Adazi podieľali na výstavbe komunikačných a informačných systémov v troch doménach pre viac ako 500 užívateľov. Výstavby sa zúčastnilo spolu 52 vojakov zo spomínaných nasaditeľných modulov pod vedením ich veliteľov, ktorí riadili výstavbu jednotlivých domén. Výstavba prostredia KIS bola ukončená testovaním poskytovania jednotlivých služieb (COMEX) v dňoch 21. - 27. októbra.
Príchodom cvičiacich na veliteľsko-štábnu časť cvičenia 28. októbra začal 3NSB zabezpečovať neprerušené poskytovanie služieb cvičiacim (užívateľom), čo zahrňuje poskytovanie rozsiahleho užívateľského servisu vo všetkých oblastiach, ako prvostupňový help desk, správa užívateľského prostredia a služieb a priama pomoc jednotlivým užívateľom.
Po skončení cvičenia a odchode cvičiacich čaká personál posledná etapa podpory cvičenia Steadfast Jazz. Ich úlohou bude v dňoch 10. - 18. novembra zrušiť komunikačné systémy, odovzdať techniku do skladov (CSSC) v Brunssume, presunúť sa po vlastnej osi do miest stálej dislokácie a ošetriť techniku. Samozrejmosťou je aplikácia získaných poznatkov pri výcviku modulov nasaditeľných komunikačných a informačných systémov, ktoré sú neustále pripravené poskytovať služby pre jednotlivé veliteľstvá Aliancie, podľa rozhodnutia Veliteľstva NATO pre komunikačné a informačné systémy (NATO CIS Group).


Slovenský nasaditeľný komunikačný modul cvičí na cvičení NATO v LotyšskuSlovenský nasaditeľný komunikačný modul cvičí na cvičení NATO v Lotyšsku

Autor: por. Ivan - ZaMKIS , Foto: ZaMKIS - Dátum: 07.11.2013
Čítanosť: 15700
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share