Preskocit navigáciu

Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“


Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“

Odchodom 68 zahraničných chemických špecialistov z cvičenia „TOXIC VALLEY 2013“ skončila praktická časť najväčšieho vojenského chemického cvičenia v strednej Európe, konaného v dňoch 30. septembra – 4. októbra 2013 vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) v Zemianskych Kostoľanoch patriacemu VAaZC RCHBO Čereňany. Zároveň sa však začína fáza aplikácie a vyhodnocovania získaných poznatkov pre zavedenie moderného a dostupného spôsobu vedenia vojenského výcviku chemických odborností v Ozbrojených silách SR v kontexte noriem NATO.
V rámci práve ukončeného cvičenia, zameraného na odbery vzoriek toxických chemických látok, ich balenie, prepravu s následnou identifikáciou, si tímy vojenských chemických špecialistov ozbrojených síl Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska, ale i Slovákov reprezentovaných chemikmi z práporu RCHBO Rožňava, precvičili jedenásť reálne postavených scenárov. Každý vybudovaný scenár musel imitovať skutočné hrozby, s ktorými sa chemickí špecialisti NATO stretávajú pri svojich zásahoch v krízových oblastiach po celom svete.
Na maximálnom zreálnení situácií participovali aj príslušníci Medzinárodného centra výnimočnosti EOD a Policajného zboru SR. Velitelia všetkých tímov ocenili možnosť cvičiť svoje odberové tímy v špecifických činnostiach, ako aj podporných spôsobilostiach s reálnymi toxickými chemickými látkami.
Pre vojenských chemických odborníkov predstavovalo cvičenie jedinečnú možnosť reálne precvičiť teoretické poznatky a praktické zručnosti získané počas výcvikov v ich materských krajinách. Zároveň vyzdvihli možnosť uskutočnenia výcviku s reálnymi chemickými látkami, čo sa javí ako nenahraditelná skúsenosť najmä z psychologického hľadiska, ktorú doma nemôžu absolvovať kvôli nemožnosti zabezpečenia bezpečnostných štandardov.
Velitelia špeciálnych vojenských chemických tímov participujúcich na cvičení prejavili značnú spokojnosť s priebehom cvičenia „TOXIC VALLEY 2013“ a vyjadrili prianie pokračovať aj v budúcnosti v zavedenej forme cvičenia ich špecialistov v oblasti RCHBO. Na záver poďakovali veliteľovi Výckového, analytického a zásobovacieho centra RCHBO Čereňany podplukovníkovi Martinovi Stankovi za vynikajúco pripravené medzinárodné cvičenie v rámci stredoeurópskej obrannej spolupráce v oblasti RCHBO, ktoré upevnilo postavenie OS SR ako experta na uvedenú problematiku.


Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“2Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“2Skončilo medzinárodné cvičenie „TOXIC VALLEY 2013“2

Autor: mjr. Štefko , Foto: VAaZC RCHBO - Dátum: 07.10.2013
Čítanosť: 9377
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share