Preskocit navigáciu

Štábny poddôstojnícky kurz úspešne zvládlo 17 absolventov


Štábny poddôstojnícky kurz úspešne zvládlo 17 absolventov
Štvortýždňovú prípravu poddôstojníkov úspešne absolvovalo v dňoch 2. – 27. septembra v Martine 17 príslušníkov ozbrojených síl SR v rámci Štábneho poddôstojníckeho kurzu v Poddôstojníckej akadémii.
Slávnostné vyradenie sedemnástich úspešných absolventov, ktorí obsadia rôzne pozície vo veliteľstvách a štáboch útvarov a zložiek ozbrojených síl, sa konalo v  1. Poddôstojníckom klube OS SR Práporu výcviku v Martine za účasti veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Milana Pavlíka, veliaceho poddôstojníka Dopravného práporu Hlohovec štábneho nadrotmajstra Jozefa Mižáka a veliteľského a inštruktorského zboru Funkčných a Odborných kurzov Poddôstojníckej akadémie.
„Poddôstojník v súčasných ozbrojených silách na seba preberá omnoho viac povinností a zodpovedností, než tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Poddôstojníci vo veliteľstvách a štáboch útvarov a zložiek ozbrojených síl sú tak povediac poddôstojníkmi prvého kontaktu s množstvom dôstojníkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby profesionalita v plnení povinností a schopnosť na seba prevziať zodpovednosť bola práve na týchto ich postoch primárnou záležitosťou,“ vysvetlil veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Milan Pavlík.
Cieľom štábneho poddôstojníckeho kurzu je pripraviť vybraných profesionálnych vojakov, bez ohľadu na ich odbor­nosť, na výkon funkcií v štáboch od stupňa prápor vyššie so zameraním na oblasti práce s výpočtovou technikou, plánovacieho a rozhodovacieho procesu na stupni prápor a vyššie, znalosti zákonov, INA a doktrín vzťahujúcich sa na ozbrojené sily, zásady ochrany utajovaných skutočností a pod.
Poddôstojnícka akadémia, ako najvyššia vzdelávacia inštitúcia v systéme centralizovaného výcviku hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov, má podľa jej veliteľa v tejto oblasti nezastupiteľné miesto. „Práve na jej pôde sa pripravujú profesionálni vojaci na získanie odborných predpokladov na hodnosť a osobitných kvalifikačných predpokladov na funkciu tak, aby v budúcnosti mohli kvalifikovane zastávať svoje predurčené funkcie,“ dodal Pavlík.

fotofotofotofoto

Autor: šbnrtm. Mgr. Milan Pavlík, nrtm. Ing. Roman Lukačovič , Foto: PA - Dátum: 30.09.2013
Čítanosť: 8979
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share