Preskocit navigáciu

Nástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku Martin


Nástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku Martin
Prápor výcviku sa opäť, na deväť týždňov, stal domovom pre stopäťdesiatšesť novoregrutovaných profesionálnych vojakov. Štyridsaťtri čakateľov, štyridsaťosem kadetov – absolventov civilných vysokých škôl a šesťdesiatpäť kadetov Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 1. augusta nastúpilo do Martina na základný vojenský výcvik. Po úspešnom absolvovaní všetkých predpísaných procedúr pri príjme a po vystrojení potrebným materiálom, boli nováčikovia zaradení do výcvikových čiat, u ktorých okamžite začal výcvik. Príprava budúcich profesionálnych vojakov sa uskutoční na základe novelizovaných programov základného vojenského výcviku, do ktorých boli zapracované poznatky a skúsenosti získané počas doterajšieho výcviku, ako aj nové požiadavky od zložiek OS SR. Do vedenia výcviku budú zaradení nielen budúci vojaci, ale aj noví inštruktori, čo určite prispeje k lepšej pripravenosti na plnenie úloh pre potreby ozbrojených síl. Čakatelia a kadeti, z ktorých je až tridsaťdva žien, absolvujú výcvik zameraný na zvládnutie základných vojenských zručností, ktoré budú preverené vo VPVO Lešť počas výcviku v streleckej príprave, ale najmä pri záverečnom cvičení na posádkovom cvičisku Sučany.
Po úspešnom absolvovaní základného vojenského výcviku budú za prítomnosti pozvaných hostí a rodinných príslušníkov v októbri tohto roka slávnostne vyradení.

Nástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku MartinNástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku MartinNástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku MartinNástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku MartinNástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku MartinNástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku MartinNástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku MartinNástup základného vojenského výcviku v Prápore výcviku Martin

Autor: mjr. Ing. Nikola VICENA , Foto: kpt. Ing. Adrián KOROBANIČ - Dátum: 05.08.2013
Čítanosť: 12153
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share