Preskocit navigáciu

Pracovné stretnutie Hlavného poddôstojníka OS SR


Pracovné stretnutie Hlavného poddôstojníka OS SR

    Na Veliteľstve síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa vo štvrtok 18. júla 2013 uskutočnilo pracovné stretnutie Hlavného poddôstojníka OS SR s veliacimi poddôstojníkmi operačných veliteľstiev a Úradu hlavného lekára OS SR.
    Veliacich poddôstojníkov zložiek OS SR na pôde veliteľstva privítal v zastúpení veliteľa náčelník Odboru pre operácie plukovník Ján Marek, ktorý v úvode poďakoval za prínos, podporu poddôstojníckeho zboru pri skvalitňovaní výcviku mužstva a poddôstojníkov a zefektívňovaní vynakladaných finančných prostriedkov na výcvik.
    Pracovného stretnutia sa zúčastnili veliaci poddôstojník Síl výcviku a podpory šbnrtm. Ján Brida, veliaci poddôstojník Pozemných síl šbnrtm. Rastislav Bodnár a veliaci poddôstojník Úradu hlavného lekára šbnrtm. Viliam Machara. Spolu s hlavným poddôstojníkom OS SR šbnrtm. Belušom sa pracovného rokovania zúčastnil aj jeho asistent rtm. Peter Báleš.
   Štábny nadrotmajster Vladimír Beluš sa počas pracovného stretnutia zameral na riešenie otázok v oblasti procesu racionalizácie programov kurzov pre poddôstojníkov vykonávaných v Prápore výcviku Martin. „Šetriť zdroje, či už finančné alebo ľudské, je potrebné a nevyhnutné v súčasnom období, každý krok a vynakladanie zdrojov je potrebné zamerať na dosiahnutie cieľa čo najefektívnejšie“, povedal Beluš. Upozornil takýmto spôsobom na trvalý dohľad cestou veliacich poddôstojníkov všetkých stupňov a na cieľavedomé a premyslené vysielanie profesionálnych vojakov do kurzov. Následne boli prerokované všetky podnety a návrhy od veliacich poddôstojníkov jednotlivých zložiek, ktoré odzrkadľujú požiadavky zboru mužstva a poddôstojníkov OS SR.


   Uvedené pracovné stretnutia sú vykonávané pravidelne tak, aby poddôstojnícka podporná štruktúra velenia plnila svoju najzákladnejšiu úlohu a tou je priama podpora a poradenstvo veliteľovi na každom stupni velenia k otázkam vzťahujúcim sa k mužstvu a poddôstojníkom OS SR.


 b b b b

Autor: šbnrtm. Ján BRIDA , Foto: SeVel - Dátum: 18.07.2013
Čítanosť: 23444
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share