Preskocit navigáciu

CAPABLE RHINO 2013


CAPABLE RHINO 2013
Preveriť pripravenosť a demonštrovať spôsobilosti predurčených síl a prostriedkov dvoch útvarov operačnej logistiky (Dopravného práporu Hlohovec a Multifunkčného práporu Hlohovec) do funkčných oblastí „Fuel“ (Pohonné hmoty) a „Movement & Transportation“ na vykonanie medzinárodného logistického cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013, bolo témou kontrolného zamestnania CAPABLE RHINO 2013 konaného v dňoch 6.a 7. mája 2013 v Hlohovci.
 
Zamestnanie riadil veliteľ Dopravného práporu Hlohovec podplukovník Ferdinand Muríň za účasti garantov oboch funkčných oblastí, majora Mareka Banasa (GŠ OS SR) a kapitána Viliama Bolecha (SCMM) a za prítomnosti zahraničných pozorovateľov z Holandska, SRN a Českej republiky.
 
Vo funkčnej oblasti „FUEL“ sa v rámci dvojdňového zamestnania precvičili vytvorenie dvoch poľných výdajní pohonných hmôt, taktická preprava pohonných hmôt (F-34 Aviation Turbine Fuel, F-54 Diesel), praktické prečerpanie pohonných hmôt medzi rôznymi typmi prepravných a výdajných prostriedkov (CA-18, CP-11 a CAP-6) a poľný výdaj pohonných hmôt. Vo funkčnej oblasti „MOVEMENT & TRANSPORTATION“ sa precvičilo vytvorenie miesta velenia mnohonárodnej dopravnej roty (GND TPT MILU 1), ustanovenie funkčného systému velenia, prípravu taktického logistického konvoja a jeho praktické vykonanie.
 
V centre pozornosti medzinárodných pozorovateľov kapitána Van Cuika, poručíka Dalena (NLD), poručíka Bartošeka a nadporučíka Kimmicha (DEU) boli činnosti, ktoré demonštrovali pripravenosť príslušníkov Dopravného práporu Hlohovec pod velením nadporučíka Radoslava Špiriaka plniť úlohu garanta vytvorenia mnohonárodnej dopravnej roty. Pozorovatelia sa zamerali na posúdenie interoperability postupov a procedúr taktického velenia (Troop Leading Procedures – TLPs), kompatibility taktických postupov pri plnení prepravných úloh a jazykovej kompatibility. Medzinárodní pozorovatelia využili príležitosť a do veľkej hĺbky sa zaujímali o cvičiace jednotky a ich spôsobilosti.
 
Cvičenie splnilo svoj účel a potvrdilo pripravenosť predurčených síl a prostriedkov v oboch funkčných oblastiach na vykonanie mnohonárodného cvičenia. Počas zamestnania sa nadviazali cenné osobné kontakty a získali skúsenosti, ktoré pomôžu pri lepšej príprave na vykonanie mnohonárodného logistického cvičenia CAPABLE LOGISTICIAN 2013 v júni tohto roku.

CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013CAPABLE RHINO 2013

Autor: doppr , Foto: doppr - Dátum: 14.05.2013
Čítanosť: 10089
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share