Preskocit navigáciu

Redakčná rada bulletinovej služby schválila štyri bulletiny


Redakčná rada bulletinovej služby schválila štyri bulletiny

Cieľom rokovania členov redakčnej rady bulletinovej služby (BSL), ktoré sa uskutočnilo 16. apríla 2013 v Ústí nad Priehradou, bolo prerokovať a schváliť štyri bulletiny a novelizovať obsah Štatútu redakčnej rady BSL.
Pôvodný štatút bol schválený ešte v roku 2003 a jeho obsah v súčasnosti už nekorešponduje s podmienkami na činnosť BSL. Členovia redakčnej rady zároveň prerokovali obsah štyroch predložených bulletinov pripravovaných na zverejnenie. Bulletin týkajúci sa prehľadu výzbroje, techniky, materiálu a komunikačných a informačných systémov zavedených v rokoch 2011 a 2012 a bulletin zameraný na vyhradené technické zariadenia-oprávnenia na používanie, predložil Ing. Ladislav Markó z Úradu podpory riadenia a špecializovanej štátnej správy MOSR. Vzdušné sily prezentovali bulletin zameraný na leteckú techniku, konkrétne plnič plynov leteckej techniky, ktorého obsah predložil kapitán Ing. Marcel Nyárjas. Redakčná rada schválila aj 2. časť bulletinu týkajúceho pracovísk BOZP. Po zapracovaní pripomienok boli bulletiny uverejnené na intranetovej stránke veliteľstva síl výcviku a podpory.
Redakčná rada sa tiež zaoberala problémom tlače bulletinov, ktorú od roku 2002 zabezpečovala 5. karto-reprodukčná základňa v Nemšovej. Vzhľadom na plánované skončenie činnosti 5. karto-reprodukčnej základnej bude rada riešiť tlač bulletinov v druhej polovici roka na základe rozhodnutia ministerstva obrany, ktoré má na základe požiadavky rady vyriešiť spôsob a financovanie tlačových služieb. Úlohou na najbližšie obdobie je aj vyriešiť dostupnosť k uverejneným bulletinom, pretože prístup všetkých príslušníkov OS SR na intranet je nedostatočný. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby bulletiny vychádzali nielen v elektronickej, ale najmä v tlačenej podobe.


Redakčná rada bulletinovej služby schválila štyri bulletiny1

Autor: PaedDr. Ľudmila Lukáčiková - Dátum: 14.05.2013
Čítanosť: 11863
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share