Preskocit navigáciu

Nové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA


Nové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA
V dňoch 17. - 19. apríla sa vo Výcvikovej jednotke vojenských misií Práporu výcviku Martin uskutočnilo Veliteľsko-štábne cvičenie (VŠC) SPRING HARVEST – Jarný zber. Cieľom cvičenia bolo preveriť pripravenosť profesionálnych vojakov na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine do funkcií príslušníkov styčných operačných tímov LOT (Liaison Observation Team) a koordinačného centra LOT - LCC (LOT Coordination Centre).
Cvičenie nadväzovalo na odborno-taktické cvičenie WINTER HARVEST, ktoré prebehlo vo februári tohto roku. Prvá fáza cvičenia bola zameraná na spracovanie týždenných plánov vlastnej činnosti WPA (Weekly Plan Activity) a vydanie operačných rozkazov jednotlivých veliteľov LOT domov. V druhej časti cvičenia boli tieto plány realizované. Podľa námetu cvičenia vykonávali príslušníci LOT hliadkovanie vo svojom priestore zodpovednosti a stretnutia s dôležitými predstaviteľmi samospráv, náboženských obcí a záujmových organizácií. Pri hliadkovaní riešili jednotlivé incidenty, ktoré boli navodené príslušníkmi Práporu výcviku. Tieto boli spracované na základe reálnych skúseností z doterajšieho pôsobenia príslušníkov OS SR v priestore nasadenia. Výstupom všetkých LOT boli denné hlásenia DLR (Daily LOT Report), ktoré boli zaslané na LCC. Na záver druhého dňa cvičenia podali velitelia LOT domov svoje operačné brífingy veliteľovi LCC.
Poslednou fázou VŠC bol rozbor cvičenia vykonaný formou AAR (After Action Review), kde si cvičiaci sami vyhodnotili priebeh cvičenia, nedostatky a ich príčiny a zároveň navrhli možné spôsoby zlepšenia vlastnej činnosti.
Riaditeľstvo cvičenia bolo tvorené príslušníkmi VJVM pod vedením majora Štefana Rybára, náčelníka oddelenia špeciálnej prípravy VJVM. Imitačné skupiny tvorili príslušníci všetkých jednotiek Práporu výcviku so skúsenosťami z operácií na Balkáne. Techniku, ktorá bola pridelená jednotlivým LOT, poskytli okrem zabezpečovacích jednotiek PrápV aj jednotky Opravárenského práporu Martin.
SPRING HARVEST, ako aj ostatné cvičenia v rámci udržiavacej prípravy príslušníkov LCC a LOT vykonanej v dobe od 15. do 19. apríla vo VJVM Martin, významnou mierou prispeli k zladeniu jednotlivých tímov a boli zároveň posledným spoločným výcvikom pre nasadením do operácie EUFOR ALTHEA v mesiacoch máj a september 2013.

Nové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEANové rotácie LOT a LCC sú pripravené na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA

Autor: pplk. Ladislav Kisel , Foto: rtm. Peter Poláček, nrtm. Róbert Knotek - Dátum: 22.04.2013
Čítanosť: 12581
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share