Preskocit navigáciu

Najlepší vojak a poddôstojník síl


Najlepší vojak a poddôstojník síl
Najlepším vojakom a najlepším poddôstojníkom síl výcviku a podpory výcvikového roka 2009 sa dňa 19. novembra 2009 stali guľometník slobodník Jozef Petrík z Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky a veliaci poddôstojník čaty rotmajster Richard Kušan z opravárenského práporu Martin.

Komisia vedená veliacim poddôstojníkom síl výcviku a podpory vo finále hodnotila 8 vybraných kandidátov zo síl, ktorí sa užšieho výberu zúčastnili vďaka návrhu ich veliacich poddôstojníkov. Tí spoločne hodnotili základné kritéria kandidátov, medzi ktoré patrilo služobné hodnotenie, výsledky z ročného preskúšania pohybovej výkonnosti i streleckej prípravy. Podmienkou, bez ktorej by sa do užšieho výberu nedostali, bol nulový záznam o trestoch. Kandidáti boli doplnkovo hodnotení aj z plnenia úloh nad rámec svojich funkčných povinných povinností, jazykovej spôsobilosti a počtu odmien udelených vo výcvikovom roku.

„Pri členstve Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii vidím ako nevyhnutnú podmienku úspechu skúsenosti z pôsobenia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu i v hodnostnej štruktúre mužstva a poddôstojníkov,“ povedal štábny nadrotmajster Ján Brida. A práve účasť v misiách ako i udelenia certifikátov pri zaradení do pohotovostí síl rýchlej reakcie NATO boli ďalšou doplnkovou podmienkou hodnotenia. „Okrem vonkajšieho vzhľadu a nadpriemerného vojenského vystupovania by mal každý kandidát síl výcviku a podpory na titul najlepší vojak či poddôstojník absolvovať kariérne, odborné a funkčné kurzy, musí čestne reprezentovať ozbrojené sily na verejnosti a výhodu majú i aktívni darcovia krvi,“ dodal Ján Brida na záver.

Najlepší vojak a poddôstojník sílNajlepší vojak a poddôstojník sílNajlepší vojak a poddôstojník sílNajlepší vojak a poddôstojník sílNajlepší vojak a poddôstojník síl2

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 20.11.2009
Čítanosť: 15979
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share