Preskocit navigáciu

Nácvik uvádzania do stupňov pohotovosti


Nácvik uvádzania do stupňov pohotovosti
Na základe námetu, „kedy sa v posledných mesiacoch relatívne pozitívny vývoj v novovytvorenom štáte juhovýchodnej Európy Červený výrazne spomalil,“ absolvovali Sily výcviku a podpory OS SR v dňoch 6. až 8. októbra 2009 komplexný nácvik uvádzania do stupňov pohotovosti a opatrení na ochranu síl.

Nácvik sa odvíjal od simulovanej situácie „potom ako sa v štáte Červený, ktorý vznikol odtrhnutím od štátu Oranžový, nepodarilo vytvoriť novú bezpečnostnú architektúru a tým zaručiť bezpečnosť okolitých štátov Európy. Snaha vlády Slovenskej republiky o zmiernenie a riešenie politického a vojenského napätia medzi krajinami Červený a Oranžový mala negatívny vplyv na vojenské jednotky OS SR operujúce na území Červeného. Na základe tejto situácie vydáva Náčelník Generálneho štábu OS SR rozkaz na zaradenie vojakov, zamestnancov a prostriedkov do skupín na uvádzanie do pohotovosti.“

Prvotnou fázou nácviku bolo zaradenie do skupín pre plnenie úloh po vyhlásení stupňa pohotovosti, a následne vyhlásenie stupňa pohotovosti, aktivovanie týchto skupín vyrozumením cez mobilné telefóny a dostavenie sa na pracovisko do stanoveného časového limitu. Aktiváciou sa začal dvojdňový nácvik uvádzania síl výcviku a podpory do pohotovosti, ktorý plnili aj na podriadených útvaroch a zariadenia síl výcviku a podpory. Sledovali sa doby nástupu a kontrolná skupina na veliteľstve vyhodnocovala posielanie pravidelných hlásení do času stanoveného v smerniciach. Počas druhého dňa absolvovali profesionálni vojaci a zamestnanci veliteľstva síl kontrolu masiek na tesnosť. Okamžite po preniknutí informácie, „že veliteľstvo síl výcviku a podpory má byť cieľom teroristického útoku vykonaného pomocou výbušnín a priemyselných otravných látok,“ museli jeho príslušníci vykonať evakuáciu budovy podľa vopred určeného harmonogramu do priestoru sústredenia.

Vykonaný nácvik uvádzania do stupňov pohotovosti v silách výcviku a podpory má za úlohu nie len preverenie plnenia časových noriem stanovených predpisom, ale i skontrolovať reálnosť nedávno spracovanej dokumentácie a jej zladenie na všetkých stupňoch velenia.

Nácvik uvádzania do stupňov pohotovostiNácvik uvádzania do stupňov pohotovostiNácvik uvádzania do stupňov pohotovostiNácvik uvádzania do stupňov pohotovostiNácvik uvádzania do stupňov pohotovosti2Nácvik uvádzania do stupňov pohotovosti2

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 08.10.2009
Čítanosť: 13687
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share