Preskocit navigáciu

Sily v novej štruktúre


Sily v novej štruktúre
Sily výcviku a podpory odštartovali 1. júla 2009 tretie výcvikové obdobie výcvikového roku 2009 v novej štruktúre, ktorá je pokračovaním reorganizácie Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Po nástupoch vykonaných na veliteľstve i v priamo podriadených útvaroch síl výcviku a podpory začali útvary reálne plniť úlohy v optimalizovaných organizačných štruktúrach. Aplikované zmeny v silách výcviku a podpory sú pokračovaním reorganizácie na strategickom stupni.

Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR kompletne reorganizovalo štruktúry velenia, kedy zo šiestich štábov od 1. júla 2009 reálne existujú tri. Ich rozloženie reflektujúce zmeny na generálnom štábe je nasledovné: Odbor pre operácie, Odbor podpory operácií a Odbor rozvoja spôsobilostí.


Výrazné reorganizačné zmeny boli vykonané v štruktúre samotných síl výcviku a podpory, kde došlo k zrušeniu Veliteľstva logistiky a Spojovacieho veliteľstva v Trenčíne, reorganizácii Veliteľstva výcviku na Prápor výcviku a zmene organizačnej štruktúry vo Veliteľstve posádky Bratislava. K 1. júlu 2009 dochádza aj k zmene podriadenosti Centra výnimočnosti zo štruktúry Síl výcviku a podpory OS SR pod Generálny štáb OS SR.

Novovzniknutý prápor výcviku bude založený na rotnej štruktúre. Okrem roty základného výcviku, roty bojového výcviku, roty bojového zabezpečenia a bojovej podpory a roty podpory velenia bude riadiť aj Stredisko výcviku odborností letectva, protivzdušnej obrany, komunikačných a informačných systémov a elektronického prieskumu, ktoré vzniklo reorganizovaním Odbornej výcvikovej školy na Mokradi. Po zrušenom veliteľstve logistiky v Trenčíne prechádza 9 logistických základní a útvarov do priamej podriadenosti Veliteľstva síl výcviku a podpory kde ich bude odborne riadiť Odbor pre podporu operácií. Zrušenie Spojovacieho veliteľstva má za dôsledok zmenu podriadenosti Základne mobilných komunikačných a informačných systémov priamo pod veliteľstvo síl, a reorganizáciu Strediska riadenia a prevádzky komunikačných a informačných systémov na Základňu stacionárnych komunikačných a informačných systémov, v súčasnosti taktiež priamo podriadenú veliteľstvu síl. Poslednou reorganizačnou zmenou v štruktúre síl výcviku a podpory je reorganizácia Veliteľstva posádky Bratislava, kde sme prehodnotili a optimalizovali štruktúry veliteľstva posádky a jej podriadených útvarov. Došlo tak k zrušeniu Vojenskej hudby Trenčín.Reorganizácia Síl výcviku a podpory OS SR tak znamená najmä optimalizáciu štruktúr velenia, ktorej cieľom je zjednodušenie procesov pri zabezpečovaní výcviku a podpory pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Sily v novej štruktúreSily v novej štruktúreSily v novej štruktúreSily v novej štruktúreSily v novej štruktúre_2Sily v novej štruktúre_2Sily v novej štruktúre_2

Autor: sekretariát VSVaP - Dátum: 03.07.2009
Čítanosť: 17345
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share