Preskocit navigáciu

Správa vojenskej dopravy Východ - Košice


POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY

Správa vojenskej dopravy je výkonným orgánom veliteľa logistiky Veliteľstva síl výcviku a podpory pre :

 • plánovanie, organizovanie, zabezpečovanie, dispečerské sledovanie a operatívne riadenie presunov vojsk a prepráv osôb, bojovej techniky a materiálu,
 • plnenie nariadených opatrení obrannej infraštruktúry,
 • plnenie ďalších opatrení vojenskej dopravy vo svojom regióne.

Najbližším priamym nadriadeným SVD Východ je veliteľ veliteľstva logistiky SVaP. Odborne SVD riadi Náčelník oddelenia riadenia presunov a prepravy VeLog Trenčín.

Správa vojenskej dopravy plní tieto hlavné úlohy:

 • Spracováva základné výcvikové dokumenty a plány prípravy SVD na výcvikový rok, jednotlivé obdobia a mesiace v súlade s úlohami, stanovenými RMO SR, Smernicou veliteľa veliteľstva logistiky a nariadeniami nadriadeného.
 • Spracováva operačnú dokumentáciu pre SVD.
 • Plánuje, organizuje, dispečersky riadi, vyhodnocuje a kontroluje vojenskú prepravu po železnici. Poskytuje odbornú pomoc vojenským útvarom pri plánovaní a organizovaní vojenských železničných prepráv, výbere trás pre presuny ťažkej a pásovej techniky.
 • Vykonáva odbornú prípravu štábov a zariadení pri výcviku vojsk v preprave po železnici a odbornú pomoc pri praktickom výcviku vojsk v preprave po železnici.
 • V stanovenom rozsahu dispečersky riadi, zabezpečuje, kontroluje a vyhodnocuje medzinárodné vojenské železničné prepravy.
 • Realizuje nariadené opatrenia pre plánovanie a zabezpečenie vojenských cestných presunov. Sleduje nepretržite zjazdnosť cestnej siete z hľadiska uzávierok a zimnej údržby.
 • Kontrolnou činnosťou a odbornou pomocou zabezpečuje vysoký stav vojenskej disciplíny pri prepravách vojsk a pri výkone strážnej služby u vojenských transportov.
 • V súlade s platnými zákonmi a odbornými nariadeniami zastupuje vojenskú správu v oblasti vojenskej dopravy pri verejnoprávnych jednaniach a pri územnom plánovaní. Na základe požiadaviek SaMaV spracováva posudky a vyjadrenia k stavebným a rekonštrukčným akciám ostatných rezortov, realizovaným na komunikačnej sieti.
 • V stanovenom rozsahu sa podieľa na rozpracovaní a realizácii opatrení obrannej infraštruktúry vo svojom regióne a sleduje realizáciu prijatých opatrení.
 • Buduje Cieľ síl EG 4153

Organizačná štruktúra SVD Východ

ODKAZY

 

Skočiť na menu
Share