Preskocit navigáciu

Oddelenie tvorby štruktúr


Oddelenie tvorby štruktúr zabezpečuje:
 • koordináciu a realizáciu základných úloh a opatrení súvisiacich s výstavbou a rozvojom Síl výcviku a podpory,
 • koordináciu a plnenie úloh organizačných zmien v Silách výcviku a podpory,
 • koordináciu, plánovanie, dodržiavanie stanovených limitov tabuľkových počtov pre tvorbu tabuliek počtov útvarov v rámci Síl výcviku a podpory,
 • spracovávanie a predkladanie organizačných štruktúr útvarov v rámci Síl výcviku a podpory, návrhov tabuliek mierových a vojnových počtov a návrhov úprav do tabuliek počtov Síl výcviku a podpory.
 • presadzuje záujmy a zámery veliteľa Síl výcviku a podpory na pracovných rokovaniach so zložkami GŠ OS SR a MO SR v oblasti výstavby a rozvoja Síl výcviku a podpory,
 • podieľa sa na vypracovaní koncepcie výstavby a rozvoja Síl výcviku a podpory,
 • navrhuje počty osôb, techniky a materiálu pre jednotlivé druhy jednotiek a útvarov v rámci síl výcviku a podpory podľa rozhodnutia veliteľa Síl výcviku síl a podpory,
 • vypracováva organizačné štruktúry jednotiek a navrhuje miesta ich dislokácie,
 • navrhuje a spracováva interné normatívne akty v rámci Síl výcviku a podpory súvisiace s výstavbou a rozvojom,
 • v súčinnosti s ostatnými zložkami veliteľstva síl výcviku a podpory organizuje a vykonáva dislokačné prieskumy,
 • spracováva stanoviská a posudzuje koncepcie MTZ, organizačných, mobilizačných a dislokačných zmien v rámci síl výcviku a podpory,
 • spracováva materiály a stanoviská k predkladaným materiálom do jednotlivých rokovaní veliteľa Síl výcviku a podpory za oblasť výstavby a rozvoja,
 • podieľa sa na riešení základných otázok systému velenia a riadenia Síl výcviku a podpory, na riešení základných názorových stretov a na navrhovaní priorít v oblasti výstavby a rozvoja Síl výcviku a podpory,
 • komplexne spracováva tabuľky TOE za Sily výcviku a podpory.
 • komplexne spracováva návrhy doplnkov do tabuliek počtov za Sily výcviku a podpory,
 • vykonáva evidenciu tabuliek vojnových a mierových počtov útvarov a jednotiek Síl výcviku a podpory,
 • vykonáva evidenciu tabuliek mierových počtov deklarovaných jednotiek, NRF a BGs EÚ,
 • podieľa sa na spracovávaní a dopĺňaní databázy SAP TOE,
 • kontroluje realizáciu návrhov úprav v tabuľkách počtov na základe predložených a schválených doplnkov,
 • spracováva Nariadenie na vykonanie organizačných zmien v silách výcviku a podpory,
 • podieľa sa na súčinnosti pri spracovávaní správy o mobilizačnej pripravenosti a materiálnom zabezpečení za Sily výcviku a podpory,
 • za tabuľkovú časť a vykonanie tabuľkových zmien u príslušníkov FOO na zabezpečenie ochrany objektov v rámci Projektu zabezpečenia služieb.

Skočiť na menu
Share