Preskocit navigáciu

Oddelenie spôsobilostí a požiadaviek


Oddelenie spôsobilostí a požiadaviek je zložka veliteľstva na plnenie úloh a koordináciu činností v oblastiach:
 • požiadaviek (v zmysle programovania),
 • spôsobilostí (v zmysle koordinácie plnenia cieľov síl a medzinárodných záväzkov).

Plní tieto úlohy:
 • riadi zber a aktualizáciu potrebných dát charakterizujúcich sily výcviku a podpory ako celok z hľadiska stanovených parametrov v rozsahu zodpovedajúcemu počítačovému programu programovania a rozpočtovania,
 • riadi vykonávanie čiastkových a komplexných analýz alokácie a efektívnosti využitia ľudských, materiálnych a finančných zdrojov,
 • podieľa sa na koncepcii výstavby síl v systéme plánovania, programovania a rozpočtovania,
 • posudzuje alebo spracováva koncepčné návrhy a alternatívne riešenia smerujúce k optimálnej alokácii obranných zdrojov,
 • riadi ďalší rozvoj metodiky sledovania analýzy využívania zdrojov a spolupracuje na tomto s príslušnými orgánmi ministerstva obrany a generálneho štábu,
 • vypracováva požiadavky na základe stanovených zámerov a cieľov za podriadené veliteľstvá a útvary, predkladá ich na štáb požiadaviek a dlhodobého plánovania,
 • spracováva prehľad výdavkov v kategóriách prevádzky, výcvik, personál, modernizácia a ciele síl.
 • zabezpečuje plnenie úloh medzinárodných záväzkov v pôsobnosti síl výcviku a podpory od začatia procesu výstavby až do ich splnenia,
 • vypracúva čiastkové a komplexné analýzy plnenia jednotlivých záväzkov v pôsobnosti síl výcviku a podpory,
 • sleduje a spracováva prehľady výdavkov vynaložených na splnenie úloh medzinárodných záväzkov, prehľady obsadenosti personálom, doplnenosti techniky a materiálno – technického vybavenia deklarovaných jednotiek,
 • sleduje priebeh plnenia medzinárodných záväzkov, navrhuje riešenia na dosiahnutie deklarovaných spôsobilostí,
 • v pôsobnosti síl výcviku a podpory zhromažďuje a spracováva podklady do dotazníka obranného plánovania SR (DPQ NATO), dotazníka plánovania obranných spôsobilostí SR (HGQ EÚ) a ďalších dokumentov, ktoré súvisia s predmetnou problematikou.

Skočiť na menu
Share