Preskocit navigáciu

Zdravotnícka služba


Zdravotnícka služba je organizačná zložka veliteľstva na odborné riadenie zdravotníckej služby v silách výcviku a podpory. Je zaradená v štruktúre odboru pre podporu operácií a vo veciach riadenia zdravotníckej služby v silách výcviku a podpory OS SR je podriadená veliteľovi síl výcviku a podpory OS SR,

Plní tieto úlohy:

 • plánuje, organizuje a kontroluje zdravotnícke zabezpečenie v útvaroch a zariadeniach síl výcviku a podpory v čase mieru a v čase vojnového stavu,
 • odborne a metodicky riadi činnosť zdravotníckej služby v svojej pôsobnosti,
 • koordinuje plnenie úloh zdravotnej starostlivosti o príslušníkov síl výcviku a podpory,
 • spracováva analýzy zdravotného stavu profesionálnych vojakov v svojej pôsobnosti,
 • vyhodnocuje plnenie úloh celospoločenských zdravotníckych programov v podmienkach síl výcviku a podpory,
 • koordinuje vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti stanovovania zdravotnej spôsobilosti profesionálnych vojakov na výkon štátnej služby,
 • prijíma opatrenia v oblasti hygienicko - protiepidemického a veterinárneho zabezpečenia,
 • koordinuje úlohy v oblasti zdravotníckej logistiky a financovania, koordinuje požiadavky na zásobovanie vojenských útvarov zdravotníckym materiálom a technikou,
 • plánuje zdravotnícke zabezpečenie nasadenia deklarovaných jednotiek síl výcviku a podpory a zabezpečuje realizáciu opatrení zdravotníckeho programu v prípravnej fáze,
 • metodicky riadi kariérny rast, výcvik a doškoľovanie príslušníkov zdravotníckej služby,
 • organizuje a kontroluje vykonávanie zdravotníckej prípravy vojsk síl výcviku a podpory; stanovuje počty hodín a tematiku zdravotníckej prípravy v kurzoch organizovaných práporom výcviku; vykonáva zdravotnícku prípravu príslušníkov veliteľstva,
 • rieši otázky zdravotníckeho zabezpečenia vojsk počas cvičení vo VVP, cvičení s medzinárodnou účasťou a zahraničných cvičení,
 • navrhuje organizačné štruktúry zdravotníckej služby síl výcviku a podpory,
 • podieľa sa na procese tvorby doktrín, štandardizácie a integrácie síl výcviku a podpory v oblasti zdravotníckeho zabezpečenia na dosiahnutia jeho kompatibility s krajinami NATO,
 • spracováva podklady do koncepčných a normatívnych dokumentov vojenského zdravotníctva za oblasť zdravotnej starostlivosti, odbornej prípravy, výcviku a doškoľovania zdravotníckeho personálu, výcviku zdravotníckych jednotiek a zdravotníckej prípravy ostatných jednotiek.

Skočiť na menu
Share