Preskocit navigáciu

Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl


Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl

Tak ako už je v poslednom čase na veliteľstve Síl výcviku a podpory OS SR zvykom, aj tentokrát ho jeho príslušníci neabsolvovali len v rovine „teoretickej“ na veliteľstve síl, ale mali možnosť si osobne prezrieť baziliku Panny Márie Sedembolestnej a Mariologické múzeum v Šaštíne-Strážach, múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách a miesto jeho posledného odpočinku na Bradle. Nie je náhodou, že tento bohatý program absolvovali práve v stredu 21. mája 2014, kedy oslavujeme Svetový deň kultúrneho rozvoja, ktorý si každoročne pripomíname už od roku 1992.
Prvá časť spoločensko-odborného semináru (SVS) bola venovaná návšteve baziliky Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska a Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-Strážach. Návšteva baziliky nebola náhodou. Tento rok totiž oslavujeme na Slovensku Jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie, ktorého dôvodom vyhlásenia je práve 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou svätyňou, bazilikou Panny Márie Sedembolestnej. Jej pôvod siaha až do roku 1736, kedy začali terajšiu baziliku stavať podľa plánov Mateja Vépiho aj spolu priľahlým kláštorom rehoľníci svätého Pavla - pavlíni. Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Počas pútí, najmä, na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15.septembra), navštívi mesto a baziliku niekoľko desiatok tisíc pútnikov.
„Bazilika je úzko spätá so sochou Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564, ktorej uctievanie povolil v roku 1732 arcibiskup Imrich Esterházy. Jedná sa o neskorogotickú podunajskú prácu neznámeho autora. Je umiestnená na neskorobarokovom oltári a stala sa základom pre tzv. šaštínsky typ piet. Maliarska výzdoba baziliky nesie rukopis Jeana Josepha Chamanta a Lukáša Krakera“, zdôraznil vo svojej prednáške správca farnosti Šaštín-Stráže, ktorý veľmi pútavým spôsobom priblížil príslušníkom síl históriu a poslanie baziliky Panny Márie v Šaštíne. V rámci prehliadky Mariologického múzea si príslušníci veliteľstva síl prezreli výstavu s názvom "Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky", ktorá je verejnosti sprístupnená od roku 2002 a postupne dopĺňaná novými vystavovanými exponátmi.
V druhej časti SVS navštívili príslušníci síl výcviku a podpory Mohylu na Bradle, nakoľko si práve tento rok pripomíname 95. výročie od tragickej smrti generála Štefánika, ako jedného z najvýznamnejších Slovákov, spoluzakladateľa prvého samostatného Československého štátu.
Mohyla na Bradle bola postavená v rokoch 1927-28. Jej tvorcom je architekt Dušan Jurkovič. Pamätník je 65,5 m široký a 95,5 m dlhý. Je dôležitým symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.
Poslednou zastávkou bohatého programu SVS bola návšteva Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea - Múzea Slovenských národných rád. Keďže v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia múzea, bola časť vystavovaných exponátov inštalovaná do priestorov evanjelického kostola v obce Košariská, v ktorom v rokoch 1871- 1913 pôsobil ako evanjelický farár Pavel Štefánik, otec Milana Rastislava Štefánika.
V evanjelickom kostole Košariská sa príslušníci veliteľstva síl zoznámili s exponátmi približujúcimi životnú dráhu, súkromie, záľuby, no najmä vojenskú, diplomatickú a politickú činnosť Milana Rastislava Štefánika. Medzi najvýznamnejšie exponáty patrí Štefánikova uniforma brigádneho generála francúzskej armády, časť zariadenia parížskeho bytu a súbor predmetov z Oceánie.
Milan Rastislav Štefánik bol slovenský astronóm, politik, generál francúzskej armády. V rokoch 1914 – 1918 organizoval česko-slovenské légie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 protisovietsku intervenciu na Sibíri. Taktiež bol členom Národnej rady v Paríži a prvý česko-slovenský minister vojny. Zahynul pri leteckej katastrofe pri návrate na Slovensko.


Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl1Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl1Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl1Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl1Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl2Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl2Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl2Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl2Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl3Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl3Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl3Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl3Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl4Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl4Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl4Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl4Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl5Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl5Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl5Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl5Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl6Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl6Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl6Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl6Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl7Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl7Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl7Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl7Spoločensko-vedný seminár príslušníkov veliteľstva síl8

Autor: kpt. Ing. Ján BREZULA , Foto: kpt. Ing. Ján BREZULA - Dátum: 22.05.2014
Čítanosť: 3962
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share