Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie síl výcviku a podpory


Veliteľské zhromaždenie síl výcviku a podpory

Príslušníci veliteľstva Síl výcviku a podpory vyhodnotili splnenie úloh minuleho roka na veliteľskom zhromaždení 19. a 20. februára v Motešiciach.

Veliteľského  zhromaždenia sa zúčastnili hlavní funkcionári priamo podriadených veliteľstiev a útvarov síl výcviku a podpory OS SR  za účasti náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka, náčelníka Štábu pre podporu operácii brigádneho generála Juraja Krištofoviča, hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra  Beluša a zástupca  náčelníka štábu  veliteľstva Pozemných síl plukovníka Milana Mezovského.

V prvej spoločnej časti veliteľského zhromaždenia poverený veliteľ síl výcviku a podpory plukovník Martin Stoklasa vyhodnotil splnenie priorít, hlavných úloh a rozhodujúcich opatrení síl výcviku a podpory OS SR vo výcvikovom roku 2012 a objasnil zámer plnenia úloh vo výcvikovom roku 2013 pri udržaní kritických spôsobilostí jednotiek. Následne vystúpil náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek, ktorý vo svojom príhovore objasnil  smer  ďalšieho rozvoja OS SR, tak aby ozbrojené sily boli v budúcnosti efektívnejšie a flexibilnejšie. V závere svojho príhovoru sa náčelník generálneho štábu poďakoval  všetkým príslušníkom veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR  za množstvo kvalitne odvedenej práce v prospech OS SR a poprial im veľa elánu, správnych rozhodnutí a entuziazmu v nadchádzajúcom výcvikovom roku.

V ďalšej  časti veliteľského zhromaždenia sa funkcionári prostredníctvom telekonferencie spojili s veriteľmi jednotiek nasadených v operáciách ISAF v Afganistane a ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Veliteľ CSS MAT v Tarin Kowt major Štefan Zemanovič a veliteľ styčného pozorovacieho tímu (LOT) C vo Višegrade kapitán Stanislav Andrejko informovali o plnení aktuálnych úloh, ktoré plnia v predmetných operáciách. V závere konferenčného hovoru sa NGŠ OS SR poďakoval za plnenie úloh v priestoroch operácií  a požiadal veliteľa CSS MAT a veliteľa LOT C Višegrad o odovzdanie pozdravu všetkým príslušníkom OS SR v operáciách ISAF a ALTHEA.

V popoludňajších hodinách náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek, pri príležitosti 20. výročia vzniku OS SR, ocenil pamätnou medailou vybraných príslušníkov Síl výcviku a podpory.

Druhý deň veliteľského zhromaždenia za prítomnosti brigádneho generála Juraja Krištofoviča  pokračoval program odborným zhromaždením náčelníka Odboru pre operácie a náčelníka Odboru pre podporu operácií VSVaP OS SR s cieľom vyhodnotiť splnenie priorít, hlavných úloh a rozhodujúcich opatrení v ich odbornej zodpovednosti vo výcvikovom roku 2012 a pripraviť hlavných funkcionárov operačného veliteľstva, priamo podriadených útvarov a veliteľstiev na realizáciu plnenia stanovených cieľov a úloh v roku 2013.

V rámci veliteľského zhromaždenia absolvovali príslušníci mlfpr Hlohovec, RPV/MLF ZZZ Nemšová a ZaSKIS takticko-poradové cvičenie (TPC), ktorého cieľom bolo  precvičiť najmä presun do priestorov objektu K-218 Motešice, jeho zaujatie, činnosť na kontrolnom prepúšťacom mieste a činnosť vzdušného a chemického pozorovateľa. Vojaci si precvičili aj strážne zaistenie miesta velenia, prípravu a výdaj stravy, rozvinutie záložného miesta velenia v priestoroch objektu, s vybudovaním požadovaných dátových, telekomunikačných a rádio-komunikačných služieb v rámci rezortnej dátovej a telekomunikačnej siete.


foto1foto1foto1foto1foto2foto2foto2foto2foto3foto3foto3foto3foto4foto4foto4foto4foto5foto5

Autor: npor. Ing. František Bango , Foto: npor. Ing. František Bango - Dátum: 21.02.2013
Čítanosť: 11822
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share