Preskocit navigáciu

Zhromaždenie veliteľa ZaSKIS


Zhromaždenie veliteľa ZaSKIS

Dňa 21.3.2012 sa konalo zhromaždenie veliteľa ZaSKIS, ktoré otvoril veliteľ základne plk. Ing. Ľubomír GACKO. V úvode privítal všetkých účastníkov zamestnania a zhodnotil plnenie priorít NGŠ za rok 2011. Zástupca veliteľa základne pplk. Ing. Albert Vajányi v krátkosti vyhodnotil činnosť ZaSKIS za rok 2011 pričom vyzdvihol prácu odborných náčelníkov, ale poukázal aj na problémy, ktoré sa vyskytli pri prevádzke komunikačných a informačných systémov v rezorte obrany.

Počas zhromaždenia dostali možnosť vyjadriť sa i odborní náčelníci, ktorí konkrétne rozoberali činnosť jednotlivých odborov. Bolo poukázané na to, že hlavným nedostatkom je krátenie finančných prostriedkov pre zabezpečenie servisnej podpory KIS.

V priebehu zamestnania vystúpil pplk. PaedDr. Zdenko Hilčik, ktorý informoval príslušníkov ZaSKIS o novinkách a zmenách v novopripravovanom zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov. Vo svojom príhovore ubezpečil prítomných, že z jeho pohľadu sú pri zabezpečovaní stacionárnych KIS najdôležitejší odborníci, pričom uvedenú skutočnosť sa bude snažiť presadzovať i v nasledujúcom období.

V závere zhromaždenia informoval veliteľ ZaSKIS o svojich prioritách v plnení úloh ZaSKIS pre rok 2012. Zhromaždenie podľa slov veliteľa ZaSKIS naplnilo jeho očakávania a splnilo svoj cieľ.


FotoFotoFoto

Autor: kpt. Ing. David Bilík , Foto: npor. Ing. Richard Podoba - Dátum: 25.03.2012
Čítanosť: 10543
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share