Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR


Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR

     V priestoroch Práporu výcviku sa v dňoch 6. a 7. marca 2012 uskutočnilo odborné zhromaždenie hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Richarda FABRICIUSA za účasti všetkých veliacich poddôstojníkov útvarov, zariadení, zložiek OS SR a útvarov vojenskej polície MO SR. Toto zamestnanie bolo prvé po návrate hlavného poddôstojníka z plnenia úloh MKM v medzinárodnej operácii ISAF Afganistan.
     Zamestnanie bolo organizované v dvoch dňoch; v rámci prvého dňa bolo vykonané rokovanie s priamo podriadenými veliacimi poddôstojníkmi jednotlivých operačných veliteľstiev, veliacim poddôstojníkom Úradu hlavného lekára, 5. Plukom špeciálneho určenia, Práporu výcviku a veliteľom Poddôstojníckej akadémie. V rámci prvého dňa rokovania boli spresnené hlavné úlohy na výcvikový rok 2012 so zameraním na oblasť vykonávania výcviku v jednotlivých zložkách OS SR.
     V rámci druhého dňa odborného zhromaždenia hlavný poddôstojník OS SR predstavil veliacim poddôstojníkom všetkých útvarov, zariadení, zložiek OS SR a útvarov vojenskej polície MO SR hlavné úlohy podpornej poddôstojníckej štruktúry velenia v podpore plnenia hlavných cieľov a rozhodujúcich úloh vo VR 2012 a následne predstavil nových štábnych nadrotmajstrov.
     Zvýšená pozornosť bola venovaná rozboru škodových udalostí v OS SR za ostatné obdobie. O týchto škodových udalostiach a príčinách ich vzniku podrobne informovali určení veliaci poddôstojníci.
     Ďalším bodom rokovania bola organizácia výcviku v OS SR s dôrazom na cielenú alokáciou a efektívne využívanie pridelených zdrojov na vykonávanie výcviku a efektívneho využívania služobného času.
     Jedným z najdôležitejších bodov zamestnania bol krst novozavedených vojenských odznakov pre najlepších vojakov hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov OS SR a udelenie vojenského odznaku „Najlepší poddôstojník OS SR“ vo VR 2011, ktorý bol slávnostne odovzdaný rotmajstrovi Marekovi SUKOVSKÉMU príslušníkovi Vzdušných síl OS SR.
     V ďalšom bode bola veliteľom Poddôstojníckej akadémie štábnym nadrotmajstrom Mgr. Milanom PAVLÍKOM predstavená koncepcia výcviku a vzdelávania v Poddôstojníckej akadémii so zameraním na novo zavádzané kurzy a to kurz pre výkonných poddôstojníkov, kurz pre technikov rôt, kurz pre nadrotmajstrov a kurz pre inštruktorov.


Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR1Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR1Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR1Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR1Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR2Odborné zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR2

Autor: šbnrtm. Ľubomír MIHALIK, šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK , Foto: šbnrtm. Ľubomír MIHALIK, šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK - Dátum: 08.03.2012
Čítanosť: 10781
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share