Preskocit navigáciu

Po 66 rokoch činnosti sa zatvárajú brány skladu


Po 66 rokoch činnosti sa zatvárajú brány skladu
Z dôvodu skončenia činnosti skladu výzbroje v Moldave nad Bodvou sa v stredu 28. decembra 2011 uskutočnil posledný slávnostný nástup príslušníkov a zamestnancov skladu. Slávnostného nástupu sa za Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR (VSVaP) zúčastnil náčelník štábu plukovník gšt. František Hudák, ktorý pri tejto príležitosti osobne odovzdal pamätné mince a ďakovné listy veliteľa SVaP. Oceneným profesionálnym vojakom poďakoval za prácu v prospech nielen samotného útvaru, ale v prospech celých Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Na záver slávnostného nástupu veliteľ skladu výzbroje major Július Bala,   taktiež vyjadril úprimné poďakovanie za odvedenú prácu a spolu s veliteľom Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5 podplukovníkom Petrom Masárom všetkým prítomným zamestnancom odovzdali ďakovné listy.  
 
História vzniku skladu výzbroje sa viaže na povojnové obdobie roku 1945, kedy vznikol z dôvodu uskladnenia koristnej výzbroje, ako 10. zbrojnica v Košiciach. Odvtedy prešiel mnohými reorganizačnými a redislokačnými  zmenami. Medzi najdôležitejšie medzníky skladu výzbroje patrí vybudovanie nového útvaru v Moldave nad Bodvou v roku 1960, rozdelenie útvaru na skladový úsek
(sklad výzbroje) a opravárenský úsek) v roku 1990 a zaradenie skladu výzbroje do podriadenosti výzbrojnej základne, súčasnej Zásobovacej základne zásobovacej triedy (ZZT 5) v roku 1993. Sklad výzbroje Moldava nad Bodvou, po svojej 66 ročnej existencii , k 31. decembru 2011 ukončuje svoju činnosť.  
Hlavnou úlohou skladu výzbroje začleneného do štruktúry Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5 bolo zabezpečenie útvarov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky výzbrojným materiálom, bojovou technikou a náhradnými dielcami a vykonávanie všetkých činností spojených s týmto zabezpečením. Sklad výzbroje taktiež zabezpečoval nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu, od posudzovania majetku až po konečnú likvidáciu majetku.  
 


Autor: VSVaP/ZZ ZT 5 , Foto: Tomáš POVODA - Dátum:
Čítanosť: 5898
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share