Preskocit navigáciu

Po 66 rokoch činnosti sa zatvárajú brány skladu


Po 66 rokoch činnosti sa zatvárajú brány skladu   Z dôvodu  skončenia činnosti skladu výzbroje v Moldave nad Bodvou sa v stredu 28. decembra 2011 uskutočnil posledný slávnostný nástup príslušníkov a zamestnancov skladu.  Slávnostného nástupu sa za Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR (VSVaP) zúčastnil náčelník štábu plukovník gšt. František Hudák, ktorý pri tejto príležitosti osobne odovzdal pamätné mince a ďakovné listy veliteľa  SVaP.  Oceneným profesionálnym vojakom poďakoval za  prácu v prospech nielen samotného útvaru,  ale v prospech celých Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Na záver slávnostného nástupu  veliteľ skladu výzbroje major Július Bala,   taktiež vyjadril úprimné poďakovanie za odvedenú prácu a spolu s veliteľom Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5 podplukovníkom  Petrom Masárom všetkým prítomným zamestnancom odovzdali ďakovné listy.  
 
História vzniku  skladu výzbroje sa viaže na povojnové obdobie roku  1945, kedy vznikol z dôvodu uskladnenia koristnej výzbroje, ako 10. zbrojnica v Košiciach. Odvtedy prešiel mnohými reorganizačnými a redislokačnými  zmenami. Medzi najdôležitejšie medzníky skladu výzbroje patrí vybudovanie nového útvaru v Moldave nad Bodvou v roku 1960, rozdelenie útvaru na skladový úsek
(sklad výzbroje) a opravárenský úsek) v roku 1990 a zaradenie skladu výzbroje  do podriadenosti výzbrojnej základne, súčasnej  Zásobovacej základne zásobovacej triedy  (ZZT 5) v roku 1993. Sklad výzbroje Moldava nad Bodvou, po svojej 66 ročnej existencii , k 31. decembru 2011 ukončuje svoju činnosť.  
Hlavnou úlohou skladu výzbroje začleneného do štruktúry Zásobovacej základne zásobovacej triedy 5 bolo zabezpečenie útvarov a zariadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky výzbrojným materiálom, bojovou technikou a náhradnými dielcami a vykonávanie všetkých činností spojených s týmto zabezpečením. Sklad výzbroje taktiež zabezpečoval nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu, od posudzovania majetku až po konečnú likvidáciu majetku.  


Autor: VSVaP/ZZ ZT 5 , Foto: Tomaš Povoda - Dátum:
Čítanosť: 6672
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share