Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS


Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS

Veliteľ síl výcviku a podpory prijal veliaceho poddôstojníka Spoločnej logistickej podpornej skupiny šbnrtm. Ing. Ľudovita STASA na pôde veliteľstva pri príležitosti jeho odchodu po takmer 20 ročnom pôsobení do zálohy.

Šbnrtm. STAS vykonával rôzne veliteľské funkcie od roku 1992. Jeho najdlhším pôsobiskom bol terajší Multifunkčný prápor v Hlohovci kde jeho dlhoročné pôsobenie najmä vo funkcií veliaceho poddôstojníka znamenalo aj priateľské puto s množstvom profesionálnych vojakov, ktorí pôsobia alebo pôsobili na rovnakom mieste ako on.

Veliteľ síl výcviku a podpory generálmajor Ing. Peter VOJTEK udelil pri tejto príležitosti šbnrtm. STASOVI pamätnú medailu veliteľa síl výcviku a podpory a poďakoval mu za jeho prínos pre SVaP ako aj pre OS SR.

Veliaci poddôstojník síl výcviku a podpory štábnynadrotmajster Ján BRIDA sa lúčil zo slovami „ bolo mi cťou a potešením spolupracovať s priateľom a kolegom akým si bol Ľudovít.“


Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS1Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS1Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS1Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS1Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS2Veliaci poddôstojník štábnynadrotmajster Ing. Ľudovít STAS3

Autor: šbnrtm. Ján Brida , Foto: kpt. Ján Brezula - Dátum: 02.12.2011
Čítanosť: 9672
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share