Preskocit navigáciu

Odbor tvorby doktrín, štandardov a predpisov


Organizačnú štruktúru tvorí :

 • Oddelenie tvorby doktrín a štandardov
 • Oddelenie tvorby predpisov

Odbor tvorby doktrín, štandardov a predpisov plní tieto hlavné úlohy :

 • vypracováva programy plány a projekty štandardizácie, tvorby doktrín a predpisov,
 • vypracováva vojenskú doktrínu síl výcviku a podpory, spoločnú operačnú logistickú doktrínu, prípadne ďaľšie doktríny a zabezpečuje ich aktualizáciu,
 • riadi, koordinuje a podieľa sa na procese tvorby doktrín pre strategicko-operačnú,operačnú a taktickú úroveň plánovania a vedenia vojenských operácií SVaP,
 • podieľa sa na tvorbe doktrín pre strategickú úroveň plánovania a vedenia vojenských operácií, obsahovo a metodicky usmerňuje spracovanie taktických doktrín,
 • spoluprác s určenými delegátmi výborov, pracovných skupín a agentúrami NATO zameranými na obrannú štandardizáciu,
 • riadi a koordinuje vypracovanie analýz a stanovísk k realizácii štandardizačných dokumentov NATO,
 • vedie prehľad o procese ratifikácie a implementácie štandardov NATO v pôsobnosti VSVaP,
 • vypracováva normalizačnú dokumentáciu pre činnosť a použitie síl výcviku a podpory,
 • riadi, koordinuje a podieľa sa na tvorbe normalizačnej dokumentácie podriadených zložiek,
 • spolupracuje s odbormi pre tvorbu doktrín, štandardov a predpisov pozemných a vzdušných síl a Národnou akadémiou obrany.

Skočiť na menu
Share