Preskocit navigáciu

Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva


Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva

V súlade s „Plánom činnosti veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR na mesiac september 2011“ a „Zámerom vykonania čiastkového nácviku uvádzania VSVaP OS SR do pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnení opatrení na ochranu síl“ vykonali príslušníci veliteľstva v dňoch 20.-21. septembra 2011 „Čiastkový nácvik uvádzania veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR do pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnení opatrení na ochranu síl“.

Cieľom ČN bolo preveriť pripravenosť príslušníkov veliteľstva na plnenie stanovených úloh po prijatí rozkazu na uvedenie do bojovej pohotovosti v súlade so „Smernicou na uvádzanie síl výcviku a podpory OS SR do bojovej pohotovosti“. Jednou z tém ČN bolo preveriť praktickú činnosť dozorných orgánov a príslušníkov síl na varovné signály a preskúšanie ochrannej masky na tesnosť.

Podrobné vyhodnotenie čiastkového nácviku bude vykonané v nasledujúcom týždni, napriek tomu cvičiaci v pozícii veliteľa Síl výcviku a podpory plukovník gšt. František Hudák môže skonštatovať, že úlohy spojené s uvádzaním Síl výcviku a podpory a podriadených útvarov do stupňov pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnení opatrení na ochranu síl, boli splnené na veľmi dobrej úrovni.


Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva1Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva1Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva1Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva1Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva2Čiastkový nácvik príslušníkov veliteľstva2

Autor: kpt. Ján Brezula , Foto: kpt. Ján Brezula - Dátum: 21.09.2011
Čítanosť: 9469
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share