Preskocit navigáciu

Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 2011


Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 2011

Na cvičení Black Bear 2011, ktoré sa koná vo VVP Lešť v termíne 7.9. – 20.9. 2011 sa podieľajú aj príslušníci Základne mobilných KIS Ružomberok, Síl výcviku a podpory, ktorí v rámci doplnkových overovacích skúšok systému MOKYS zabezpečujú na tomto cvičení komunikačnú a informačnú podporu cvičiacim jednotkám. Cieľom overovacích skúšok s účasťou na medzinárodnom cvičení je preveriť schopnosti systému vytvoriť moderné komunikačné prostredie porovnateľné so štandardami NATO.

Počas prípravnej fázy bolo vybudovaných 79 pracovných pozícii, z ktorých každá poskytuje užívateľovi hlasové, dátové, webové a e-mailové služby. Pracovné pozície sa nachádzajú na troch miestach velenia a riadenia, ktoré sú od seba vzdialené do dvoch kilometrov. Hlavné miesto velenia a miesto riadenia je vytvorené mobilnými spojovacími uzlami systému MOKYS s rozšírením o centrálny manažment systému, vďaka ktorému sú poskytované služby aj neustále monitorované a upravované podľa požiadaviek cvičiacich jednotiek. Pracoviská pre logistické jednotky sú zabezpečované rádioreléovým prostriedkom systému MOKYS, na ktorom boli nakonfigurované požadované uživateľské pozície. Vzájomná konektivita je zabezpečená vysokorýchlostnými rádioreléovými prostriedkami s prenosovými rýchlosťami 8 Mbps. Pre cvičiace jednotky sú takisto dostupné služby rezortných a verejných sietí, vďaka prípojnému bodu, ktorý bol vytvorený na mieste riadenia v spolupráci so Základňou stacionárnych KIS Trenčín.

Okrem komunikačného prostredia miest velenia a riadenia zabezpečujú sily a prostriedky ZaMKIS Ružomberok aj pokrytie VVP Lešť VKV rádiovým signálom pre taktické cvičiace jednotky v šiestich nezávislých sieťach, čo je dosahované vytvorením automatických retranslačných prvkov na terénnej dominante v centrálnej oblasti výcvikového priestoru. Vďaka tomuto riešeniu je zabezpečené pokrytie väčšiny priestoru aj pri použití ručných rádiových staníc malého výkonu (cca 1W). Operátori týchto prostriedkov majú podobne ako cvičiaci prístup ku všetkým hlasovým aj dátovým službám, vďaka veliteľsko-štábnemu rádiovému prostriedku systému MOKYS, ktorý je k miestu riadenia pripojený prostredníctvom širokopásmovej paketovej sieťovej rádiovej stanice WPNR.

Celé komunikačné prostredie zabezpečuje 10 operátorov na miestach velenia a riadenia, 5 operátorov rádiových komunikačných prostriedkov a 8 administrátorov KIS, ktorí okrem dohľadu nad systémom vykonávajú aj servisné zásahy a úpravu služieb podľa požiadaviek riadiacich cvičenia a cvičiacich štábov.


Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 20111Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 20111Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 20111Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 20111Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 20112Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 20112Komunikačné a informačné systémy na cvičení BLACK BEAR 20112

Autor: kpt. Miroslav Miškovič , Foto: kpt. Miroslav Miškovič - Dátum: 14.09.2011
Čítanosť: 13176
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share