Preskocit navigáciu

Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne


Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne

Štvrté tohtoročné zasadanie vojenskej rady veliteľa síl výcviku a podpory sa konalo v utorok 13. septembra 2011 v priestoroch veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne.

V úvode rokovania zhrnul veliteľ síl generálmajor Peter Vojtek úlohy plnené silami výcviku a podpory za posledné tri mesiace a následne velitelia logistických a spojovacích základní z celého Slovenska, veliteľ Práporu výcviku Martin, veliteľ Spoločnej logistickej podpornej skupiny i veliteľ posádky Bratislava hovorili o detailoch v hodnotení jednotlivých úloh. Následne vystúpila náčelníčka oddelenia vnútorného riadenia podplukovníčka Bezáková, ktorá vo svojom vystúpení vyhodnotila bezpečnostnú situáciu a kontrolnú činnosť v SVaP za II. výcvikové obdobie VR 2011. V ďalšom bode rokovania predstavil náčelník odboru pre operácie plukovník Marek hodnotenie pripravenosti CSS OMLT na nasadenie do operácie ISAF - rotácia december 2011 a aktuálnu informáciu o stave prípravy PrV do operácie EÚ ALTHEA. Ďalej v rámci programu vystúpil veliteľ veliteľstva SLPS Trenčín plukovník Banáš, náčelník finančno-ekonomickej služby podplukovník Vykopal a veliteľ zásobovacej základne ZT-5 Martin podplukovník Masár, ktorý vo svojej prezentácii informoval členov vojenskej rady o stave nakladania s hnuteľným majetkom v sklade Moldava nad Bodvou k 31.8. 2011. V bode rôzne zhodnotil náčelník odboru pre podporu operácii plukovník Pástor preskúšanie z pohybovej výkonnosti PrV a stav čerpania dovoleniek PrV a zamestnancov k 31.8. 2011. V závere rokovania informoval veliteľ síl generálmajor Vojtek členov svojej rady o materiáloch prerokovávaných na vojenskej rade Náčelníka Generálneho štábu OS SR a svoju pozornosť upriamil aj na aktuálne plnené úlohy v silách výcviku a podpory.

Vojenská rada veliteľa síl výcviku a podpory OS SR zasadá s dvojmesačnou (v lete s trojmesačnou) pravidelnosťou v útvaroch a zariadeniach SVaP a medzi členov patria hlavní funkcionári Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR a velitelia priamo podriadených útvarov a zariadení síl výcviku a podpory z celého Slovenska.


Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne1Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne1Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne1Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne1Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne2Generálmajor Vojtek rokoval s veliteľmi v Trenčíne2

Autor: kpt. Ján Brezula , Foto: mjr. Štefan Zemanovič - Dátum: 14.09.2011
Čítanosť: 11933
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share