Preskocit navigáciu

Príprava kľúčového personálu decembrovej rotácie ISAF


Príprava kľúčového personálu decembrovej rotácie ISAF

Vo Výcvikovej jednotke vojenských misií patriacej pod Prápor výcviku v Martine sa v pondelok 8. augusta začala príprava kľúčového personálu do operácie ISAF. Na výcviku sa zúčastňujú profesionálni vojaci predurčení na pozície vo veliteľstve národného podporného prvku NSE, strážnej jednotky KAF, multifunkčnej ženijnej roty a vojenskej polície.

Výcvik, ktorý je vykonávaný v súlade s plánom na rok 2011, je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Po vstupnom preskúšaní z písania a konverzácie v anglickom jazyku, všetkých čaká teoretický úvod zameraný na osvojenie základných poznatkov o operácii ISAF v Afganistane, detailnejšie rozobranie problematiky operácií proti povstaniu (counterinsurgency - COIN), rozšírenie základov kultúrneho povedomia o krajine (cultural awareness) ale profesionálnym vojakom poodhalí aj základy znovuzískania a začlenenia osoby po ocitnutí sa v izolácii (Personnel recovery). Budúci členovia kontingentu sa v teoretickej časti zoznámia s opatreniami proti nástražným výbušným systémom (Countering IED) a s rádiokomunikáciou v anglickom jazyku. Teoretickej časti sa zúčastňujú aj príslušníci vojenskej polície, ktorí budú v budúcnosti zabezpečovať výcvik svojich príslušníkov nasadzovaných do operácie ISAF. Praktická časť, ktorú bude kľúčový personál absolvovať v druhom výcvikovom týždni, je zameraná na precvičenie nadobudnutých poznatkov a operačných úloh plnených v priestore operácie po jednotkách. Prebiehať bude v priestoroch posádkového cvičiska Sučany a učebnej a výcvikovej základne Práporu výcviku Martin v kasárňach 4. Československej brigády.

Na výcvik kľúčového personálu vo Výcvikovej jednotke vojenských misií v Martine bude nadväzovať sústredený výcvik jednotiek, počas ktorého práve kľúčový personál odovzdá nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti všetkým príslušníkom kontingentu pripravujúcim sa na plnenie operačných úloh v operácii ISAF.


Príprava kľúčového personálu decembrovej rotácie ISAF Príprava kľúčového personálu decembrovej rotácie ISAF Príprava kľúčového personálu decembrovej rotácie ISAF Príprava kľúčového personálu decembrovej rotácie ISAF

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 11.08.2011
Čítanosť: 11606
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share