Preskocit navigáciu

Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách


Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách

V opravárenskom prápore v Martine prebiehal vo štvrtok 4. augusta 2011 výcvik jednotiek pre nasadenie na pomoc obyvateľstvu počas krízových situácií. Celodenné zamestnanie, ktorého sa zúčastnili profesionálni vojaci práporu, bolo rozdelené na teoretickú a praktickú časť.

Výcvik bol vykonaný v súlade s plánom činnosti na mesiac august a hlavnou časťou bola teoretická príprava. Jej cieľom bolo oboznámiť príslušníkov práporu s legislatívou a internými normatívnymi aktmi pre nasadenie ozbrojených síl pri riešení pomoci obyvateľstvu počas krízových situácií, predstaviť integrovaný záchranný systém SR, jeho zložky, postavenie a ako aj úlohu OS SR v tomto systéme, informovať o toxických priemyselných látkach a látkach vznikajúcich pri horení a teoreticky vysvetliť činnosť pri úniku toxických priemyselných látok. V priebehu 6 vyučovacích hodín sa zoznámili s bezpečnosťou počas nasadenia, s výstrojom a používanými pomôckami pri záchranných prácach a v závere teoretickej časti si vojaci vypočuli zovšeobecnenie skúseností z predchádzajúcich nasadení Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

V praktickej časti si každý profesionálny vojak precvičil používanie prostriedkov individuálnej ochrany jednotlivca a poskytovanie prvej pomoci. Zdokonalil sa vo fixovaní zlomeniny, podávaní umelého dýchania, v masáži srdca, zastavovaní krvácania a naučil sa aj ako správne vykonávať výplach oka.


Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách 2Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách 2Martinskí opravári trénovali zásah pri krízových situáciách 2

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: Oppr Martin - Dátum: 05.08.2011
Čítanosť: 13754
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share