Preskocit navigáciu

Národný podporný prvok na cvičení Woken Lion 2011


Národný podporný prvok na cvičení Woken Lion 2011

Logistická podpora deklarovaných jednotiek do NRF 2012 (Nato Response Forces – Sily rýchlej reakcie Nato) je jednou z oblastí, ktorá je v dňoch 7. až 9. júna 2011 preverovaná tímom CREVAL v rámci certifikačného cvičenia Woken Lion 2011 vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Súčasťou výcviku predurčených jednotiek levického mechanizovaného práporu je aj kľúčový personál NSE (National support element - Národného podporeného prvku) na čele s majorom Petrom Ácsom.

Veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk, ktorého riadiacim je veliteľ topoľčianskej mechanizovanej brigády brigádny generál Ivan Hirka, sa zúčastňuje cez 300 profesionálnych vojakov a výcvik je zameraný na plnenie úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a na pôsobenie v Silách rýchlej reakcie Nato. 11 príslušníci národného podporného prvku, vyčlenení z veliteľstva Spoločnej logistickej podpornej skupiny v Trenčíne, z Multifunkčného práporu Hlohovec a Opravárenského práporu Martin, ktorí sú súčasťou cvičenia, rozmiestnili veliteľské stanovisko NSE v priestoroch Odboru simulačných technológií Lešť, odkiaľ konštruktívnou simuláciou na počítačoch zabezpečia logistickú podporu cvičenia, budú spracovávať logistické hlásenia a analyzovať požiadavky na logistickú podporu deklarovaným jednotkám levického mechanizovaného práporu.

V prípade, že celé certifikačné cvičenie bude hodnotené kladne, a príslušníci národného podporného prvku spolu s jednotkami levického mechanizovaného práporu splnia podmienky cvičenia, budú deklarované jednotky v priebehu celého budúceho roku v pohotovosti a čakať na prípadne vyzvanie zo strany velenia NATO na plnenie úloh v niektorej z krízových oblastí sveta.


Národný podporný prvok na cvičení Woken Lion 2011Národný podporný prvok na cvičení Woken Lion 2011Národný podporný prvok na cvičení Woken Lion 2011Národný podporný prvok na cvičení Woken Lion 2011

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: NSE - Dátum: 08.06.2011
Čítanosť: 17124
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share