Preskocit navigáciu

Podpora centru výnimočnosti EOD


Podpora centru výnimočnosti EOD

Slovenskému Centrum výnimočnosti EOD (CoE EOD) prisľúbili podporu v technickej oblasti na 71. zasadaní NATO výcvikovej skupiny, pracovnej skupiny pre rozvoj individuálneho výcviku a rozvoj vzdelávania (NTG WG IT&ED), ktorá sa konala v dňoch 25. – 30. mája 2008 v lotyšskej Jurmale.

Pomoc Slovenskej republike bola navrhnutá predovšetkým v technickom riešení realizácie utajovanej databázy a pri výmene skúseností a výcvikového materiálu. Databázu bude možné budovať s využitím technológie ADL (Advanced Distributed Learning). Spoluprácu v danej oblasti ponúkajú na oficiálnej úrovni Nemecko, Lotyšsko, Nórsko a pracovná skupina ADL.

Forma budúcej pomoci bola ponúknutá po poskytnutí aktualizovanej informácii o novo vytvorenom Centre výnimočnosti EOD, ktorú na zasadaní prezentoval predstaviteľ síl výcviku a podpory OS SR Ing. Zdeněk Mikulec. Delegátom pracovného rokovania v nej objasnil súčasný stav pri vytváraní EOD COE na Slovensku, hlavné klady a nedostatky ako aj úlohy do ďalšieho obdobia potrebné na úspešné dokončenie akreditačného procesu NATO COE.

Pracovná skupina NTG WG IT&ED zasadá pravidelne dvakrát do roka na jar a na jeseň. Jej cieľom je posilniť interoperabilitu medzi silami Aliancie a krajinami PfP (Partneri pre mier) v oblasti koordinácie a štandardizácie individuálneho a spoločného výcviku a vzdelávania. Dôraz kladie na skvalitňovanie výcvikových postupov a metód výcviku a v neposlednom rade na spôsoby jeho hodnotenia. Jesenné už 74. zasadanie NTG WG IT&ED v roku 2009 sa uskutoční v Trenčíne a Sily výcviku a podpory OS SR budú zabezpečovať všetky úlohy spojené s prípravou a organizáciou rokovania.


Fotopriloha

Autor: Ing. Zdeněk Mikulec , Foto: Ing. Zdeněk Mikulec - Dátum: 09.06.2008
Čítanosť: 18516
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share