Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie


Veliteľské zhromaždenie

Plnenie úloh vo výcvikovom roku 2006 zhodnotil veliteľ síl výcviku a podpory generálmajor Ján Kačmár v prítomnosti zástupcu náčelníka generálneho štábu generálporučíka Petra Gajdoša v stredu 14. februára 2007 v Martinskej odbornej výcvikovej škole pozemného vojska.Veliteľ síl pre svoj štáb, veliteľov priamo podriadených veliteľstiev a veliteľov podriadených útvarov hodnotil uzavretý výcvikový rok po oblastiach, v ktorých detailne rozobral úroveň naplnenia čiastkových úloh. V závere svojho vystúpenia veliteľ stanovil priority síl výcviku a podpory pre výcvikový rok 2007.Zástupca náčelníka generálneho štábu generálporučík Peter Gajdoš tlmočil pozdrav a poďakovanie za splnenie úloh od Náčelníka generálneho štábu generála Ľubomíra Bulíka a vo svojom príhovore upriamil pozornosť nielen k smutným udalostiam minulého roka, či problémovým oblastiam ale aj úlohám vo výcviku nových profesionálov: „Rozhodujúce úsilie Veliteľstva výcviku vo výcviku mužstva a poddôstojníkov bolo zamerané na zabezpečovanie vstupnej vycvičenosti novoregrutovaných profesionálnych vojakov vo výcvikových školách a na vzdelávanie a výcvik poddôstojníkov v kariérnych a funkčných kurzoch v poddôstojníckej akadémii.“Veliteľ síl výcviku a podpory generálmajor Ján Kačmár následne určil 10 priorít síl výcviku a podpory pre nový výcvikový rok 2007, ktorými sú:1. Stabilizácia personálu – novelizácia zákona č. 346/20052. Prebiehajúce misie medzinárodného krízového manažmentu3. Zabezpečiť NRF – 104. Výstavba systému MOKYS5. Ostatné medzinárodné záväzky vyplývajúce z Cieľov síl 2006 a deklarovanej účasti v silách rýchlej reakcie NATO a EÚ6. Výcvik veliteľov a štábov7. Jazyková príprava8. Hlavné úlohy výstavby a rozvoja VVP9. Spoločné bojové výcvikové centrum10.Zabezpečenie muničných skladovVeliteľské zhromaždenie, na ktorom sa hodnotia výcvikové úlohy ukončeného výcvikového obdobia pokračuje dnes odbornými seminármi za riadenia náčelníkov odborov veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR.


FotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotoprilohaFotopriloha

Autor: sekretariát VSVaP - Dátum: 15.02.2007
Čítanosť: 12729
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share