Preskocit navigáciu

Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011


Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011

„V tomto roku oslavujeme osemnáste výročie vzniku Slovenskej republiky, spoločne vstupujeme do šiesteho roku života profesionálnych ozbrojených síl a ďalším dôležitým medzníkom bude deviate výročie vzniku Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,“ povedal veliteľ síl generálmajor Peter Vojtek v pondelok 3. januára 2011 na spoločnom nástupe veliteľstva v Trenčíne.

V úvode slávnostného zhromaždenia prečítal podplukovník Hilčík rozkaz Prezidenta Slovenskej republiky k 18. výročiu vzniku Slovenskej republiky a následne rozkazy k udeleniu čestného odznaku OS SR I. triedy brigádnemu generálovi Jurajovi Krištofovičovi, odznaku náčelníka Generálneho štábu OS SR II. triedy plukovníkovi gšt. Františkovi Hudákovi, vojenskej medaile za vernosť OS SR II. stupňa plukovníkovi Rudolfovi Kebískovi a odznaku náčelníka Generálneho štábu OS SR III. triedy plukovníkovi Jánovi Marekovi. V ďalšom poradí boli udelené odznaky náčelníka Generálneho štábu OS SR III. triedy kapitánovi Mariánovi Bodollovi a nadporučíkovi Radoslavovi Durovi, vojenskej medaile za vernosť OS SR III. stupňa kapitánke Jarmile Rabajdovej, a čestné odznaky OS SR III. triedy rotmajstrovi Jurajovi Golskému, kapitánovi Branislavovi Némethovi a rotmajstrovi Petrovi Tóthovi.

Po ocenení najlepších profesionálnych vojakov vystúpil so svojím príhovorom veliteľ síl. „Za osemnásť rokov sme preukázali celému európskemu aj svetovému spoločenstvu, že sme životaschopná republika, a dnes sme plnoprávni členovia všetkých európskych a svetových štruktúr,“ povedal generálmajor Vojtek a dodal, že Slovenská republika je dôkazom ako môžu vzniknúť dve samostatné republiky rozpadom dvoch národov bez ozbrojeného konfliktu a bez násilia.

Veliteľ ďalej všetkým poďakoval za odvedenú prácu v minulom výcvikovom roku, za splnené úlohy v zahraničí ale i na území SR a skonštatoval, že sily výcviku a podpory splnili úlohy bez mimoriadnych udalostí. Všetkým zároveň poprial do nového kalendárneho i výcvikového roka veľa zdravia, šťastia, spokojnosti v rodine a pracovných úspechov.

V závere slávnostného zhromaždenia veliteľ síl predstavil nových príslušníkov veliteľstva. Sú nimi pani Ing. Eva Šedivá, ktorá bude v nasledujúcom období odborne zastrešovať bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci v Silách výcviku a podpory, kapitán JUDr. Štefan Andráš, ktorý bude vykonávať funkciu právnika na sekretariáte veliteľa a kapitán Ing. Zsolt Nagy, ktorý je zaradený na oddelení personálnej podpory odboru pre podporu operácií.


Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011 Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011 Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011 Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011 Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011 3Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011 3Slávnostný nástup veliteľstva SVaP v novom VR 2011 3

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 03.01.2011
Čítanosť: 17282
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share