Preskocit navigáciu

Komplexný nácvik Síl výcviku a podpory OS SR


Komplexný nácvik Síl výcviku a podpory OS SR
V dňoch 12. až 14. októbra 2010 bol u veliteľstva Síl výcviku a podpory a podriadených útvarov vykonaný komplexný nácvik uvádzania do stupňov pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnení opatrení na ochranu síl. Uvedený nácvik sa vykonával v období, kedy súčasne prebiehalo plnenie hlavnej úlohy výcvikového roku 2010, ktorou je certifikácia NSE mechanizovanej prápornej skupiny vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie.

Komplexnému nácviku predchádzali tri čiastkové nácviky a čiastkový nácvik mimo určený rozsah, vykonané v priebehu výcvikového roku 2010.

Hlavným cieľom nácviku bolo preveriť činnosť veliteľstva Síl výcviku a podpory a podriadených útvarov pri uvádzaní do pohotovosti a bojovej pohotovosti v čase vojenského ohrozenia. Počas nácviku bola precvičená činnosť pri zavádzaní a zvýšení opatrení na ochranu síl, pri uvedení do stupňa pohotovosti „Červený“ a následne pri uvedení Síl výcviku a podpory do bojovej pohotovosti.

V spracovaných námetoch bola rozohraná situácia, pri ktorej bolo potrebné precvičiť reakciu pri ohrození bezpečnosti objektov Síl výcviku a podpory, ako i činnosť spojenú s uvedením do bojovej pohotovosti.
Podrobné vyhodnotenie komplexného nácviku bude vykonané v nasledujúcom týždni, napriek tomu cvičiaci v pozícii veliteľa Síl výcviku a podpory plukovník gšt. František Hudák mohol konštatovať, že úlohy spojené s uvádzaním Síl výcviku a podpory a podriadených útvarov do stupňov pohotovosti, bojovej pohotovosti a plnení opatrení na ochranu síl, boli splnené na veľmi dobrej úrovni.

Vykonaný nácvik uvádzania do stupňov pohotovosti v silách výcviku a podpory má za úlohu nielen preverenie plnenia časových noriem stanovených predpisom, ale i kontrolu spracovanej dokumentácie, jej zladenie na všetkých stupňoch velenia a precvičenie informačného toku pre preberanie a odovzdávanie hlásení, správ a informácií Síl výcviku a podpory OS SR.


Autor: npor. Ján Brezula - Dátum: 15.10.2010
Čítanosť: 13052
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share