Preskocit navigáciu

NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie


NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie

Národný podporný prvok (NSE) mechanizovanej prápornej skupiny v sile 229 profesionálnych vojakov, 159 kusov kolesovej a 1 kusu pásovej techniky sa v týchto dňoch pripravuje na plnenie úloh cvičenia Spoločný cieľ Joint goal 2010 v priestore Vojenského výcvikového priestoru Záhorie.

Logistická jednotka vyčleňovaná zo Spoločnej logistickej podpornej skupiny Hlohovec vyvedená v priestore operácie od 4. októbra 2010 je zložená z roty zásobovania a služieb, opravárenskej roty a obväziska. Rota zásobovania služieb plnila v úvode odborné taktické cvičenie, ktorého úlohou bolo príprava priestoru tábora, postavenie ubytovacích stanov vyvedených jednotiek, poľného parku techniky, poľných skladov piatich zásobovacích tried, kuchyne i sociálnych zariadení. Čaty opravárenskej roty vybudovali pracovisko opráv kolesovej techniky, pracovisko opráv pásovej techniky ako i pracoviská opráv výzbroje a špeciálnych prác. V súčasnej dobe plnia jednotky národného podporného prvku úlohy výcviku, ktorý je prípravou pred druhou fázou previerky bojovej pripravenosti vykonanej v rámci dvojstupňového veliteľsko-štábneho cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk cvičenia Joint goal 2010.

Národný podporný prvok mechanizovanej prápornej skupiny je predurčený logisticky zabezpečovať vyčlenené jednotky mechanizovanej prápornej skupiny v čase nasadenia. Jeho spôsobilosťou je prepraviť 220 ton materiálu pre podporované jednotky, upraviť 4000 litrov vody denne, presunúť 6 kusov techniky na veľké vzdialenosti. Čatou evakuácie zabezpečí odsun ranených z bojiska a prevoz mŕtvych. Opravárenskou rotou dokáže zabezpečiť odsuny a uvoľnenie poškodenej techniky, opravy techniky a rotou zásobovania a služieb dokáže za hodinu doplniť 50 ton materiálu všetkých materiálových tried. Úlohou národného podporného prvoku je aj dovoz predpísaných denných dávok spotreby (DOS) pre jednotky mechanizovanej prápornej skupiny na 23 dní operácie.


NSE mprsk sa rozvinul vo VVP ZáhorieNSE mprsk sa rozvinul vo VVP ZáhorieNSE mprsk sa rozvinul vo VVP ZáhorieNSE mprsk sa rozvinul vo VVP ZáhorieNSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 2NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 2NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 2NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 2NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 3NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 3NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 3NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 3NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie $NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie $NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie $NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie $NSE mprsk sa rozvinul vo VVP Záhorie 5

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 13.10.2010
Čítanosť: 13371
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share