Preskocit navigáciu

Noví profesionálni vojaci na velitežstve SVaP


Noví profesionálni vojaci na velitežstve SVaP
V pondelok 4. októbra 2010 prijal velitež síl výcviku a podpory generálmajor Peter Vojtek troch nových príslušníkov velitežstva síl výcviku a podpory, ktorí od 1. októbra 2010 pôsobia na pozíciách v operačnom štábe Velitežstva síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne. Spolu s dvoma kapitánmi Milanom Vídenským a Vladimírom Holekom nastúpil aj nadporučík Ján Brezula.

Kapitán Milan Vídenský obsadil funkciu vedúceho staršieho dôstojníka oddelenia prevádzky a opráv pozemnej výzbroje a techniky na centre materiálového manažmentu VSVaP. Na začiatku profesionálnej kariéry pôsobil na velitežských funkciách na tankovej rote pre veci technické. Neskôr zastával funkciu náčelníka prevádzky a vyzbrojovania pozemnej výzbroje a techniky, náčelníka logistiky a v druhom polroku 2008 pôsobil v operácii medzinárodného krízového manažmentu ISAF v Afganistane.

Kapitán Vladimír Holek vykonáva od 1. októbra 2010 funkciu vedúceho staršieho dôstojníka oddelenia spôsobilostí a požiadaviek VSVaP. Počas svojej kariéry pôsobil na pozíciách náčelník služby PHM, zástupca veliteža roty, a vo vežkej miere na funkciách personálneho manažmentu.

Nadporučík Ján Brezula nastúpil na funkciu starší dôstojník sekretariátu veliteža VSVaP. Po Vojenskej akadémii pôsobil v Stredisku riadenia prevádzky KIS ako náčelník oddelenia technického strediska a neskôr ako systémový inžinier na Základni stacionárnych komunikačných a informačných systémov.

Noví profesionálni vojaci na velitežstve SVaPNoví profesionálni vojaci na velitežstve SVaPNoví profesionálni vojaci na velitežstve SVaP

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 05.10.2010
Čítanos: 17607
Verzia pre tlač

Skoči na menu
Share