Preskocit navigáciu

Veliteľ SVaP s veliacimi poddôstojníkmi


Veliteľ SVaP s veliacimi poddôstojníkmi
Vo štvrtok 30. septembra 2010 sa veliteľ síl generálmajor Vojtek stretol v priestoroch veliteľstva síl v Trenčíne s veliacimi poddôstojníkmi síl výcviku a podpory, ktorým zaďakoval za prácu a prezentoval im svoje predstavy o práci a pôsobení poddôstojníckej štruktúry velenia.

Na pravidelnej mesačnej porade veliaceho poddôstojníka síl výcviku a podpory štábneho nadrotmajstra Jána Bridu s podriadenými veliacimi, vyslovil veliteľ síl spokojnosť s prácou poddôstojníckej štruktúry velenia, s ktorou sa stretol počas návštev na podriadených útvaroch. Nové vízie v práci poddôstojníckeho zboru a predstavy ku skvalitneniu následne prezentoval slovami: „V budúcnosti bude potrebné sústrediť sa na maximálne využívanie času pre jednotlivé zamestnania a výcvik. Musíme zvýšiť zaťaženosť každého jednotlivca a zvýšiť dynamiku výcviku, robiť ho pútavým a atraktívnym a hlavne dbať pri tom na efektívne využívanie finančných prostriedkov.“ Generálmajor Vojtek vyzdvihol potrebu organizovať najmä praktické zamestnania, na ktoré využívať vlastné výcvikové priestory a možnosti. „Pri plánovaní výcviku nezabúdajte na tvorivosť,“ zdôraznil na záver svojho vystúpenia.

Na porade sa zúčastnilo 6 veliacich poddôstojníkov síl výcviku a podpory, ktorí spoločne poďakovali bývalej veliacej poddôstojníčke Multifunkčnej zásobovacej základe Nemšová nadrotmajsterke Jaroslave Jakubíkovej v.v., ktorá po 29 rokoch aktívnej služby odchádza do výsluhy. Veliteľ síl generálmajor Vojtek jej zaďakoval a odovzdal kyticu.

Veliteľ SVaP s veliacimi poddôstojníkmiVeliteľ SVaP s veliacimi poddôstojníkmiVeliteľ SVaP s veliacimi poddôstojníkmiVeliteľ SVaP s veliacimi poddôstojníkmi

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: rtm. Juraj Golský - Dátum: 01.10.2010
Čítanosť: 13021
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share