Preskocit navigáciu

Poďakovanie ministra obrany k povodniam


Poďakovanie ministra obrany k povodniam
Pomoc profesionálnych vojakov pri odstraňovaní následkov povodní vysoko ocenil aj Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška, ktorý v piatok 11. júna 2010 zaslal všetkým príslušníkom Síl výcviku a podpory ďakovný list. Príslušníci veliteľstva síl s ním boli oboznámení na spoločnom nástupe.

„Vojaci začlenení do zoskupení Západ i Východ pomáhali v priestoroch najviac ohrozených záplavami pri stavaní hrádzí a ich spevňovaní vrecovaním, participovali pri evakuácii obyvateľstva, pri záchrane osôb, dovoze a odvoze materiálu pozemnými prostriedkami a vrtuľníkmi. Ďalej spolupracovali pri stavaní zničených mostov, pri sprejazdňovaní komunikácií, pri rekognoskácii, strážení a pozorovaní priestoru, pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy a ďalších úlohách,“ zdôraznil minister obrany v ďakovnom liste.

Sily výcviku a podpory participovali na zásahu a boli zaradení medzi viac ako 3000 profesionálnych vojakov a poskytli časť z celkovo 214 kusov techniky nasadených na povodniach.

V závere Minister obrany SR Jaroslav Baška poďakoval všetkým slovami: „V mene svojom i v mene všetkých občanov Slovenskej republiky Vám úprimne ďakujem za to, čo ste s vysokou mierou osobného nasadenia a odvahy v rizikových a veľmi ťažkých podmienkach dokázali. Som presvedčený o tom, že ste svojím nezištným, rozhodným a odvážnym konaním zachránili ľudské životy, zabránili väčším materiálnym škodám na majetku občanov postihnutých oblastí Slovenska a posilnili tak ešte viac dôveru občanov v Ozbrojené sily Slovenskej republiky.“

Poďakovanie ministra obrany k povodniamPoďakovanie ministra obrany k povodniamPoďakovanie ministra obrany k povodniamPoďakovanie ministra obrany k povodniam

Autor: sekretariát VSVaP , Foto: sekretariát VSVaP - Dátum: 11.06.2010
Čítanosť: 16212
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share